1. Niedziela po Trójcy Świętej


1. Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską w niedzielę, 30 czerwca, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzą je ks. Roman Lipiński i ks. Michał Jabłoński. W czasie nabożeństwa, w czasie którego będzie śpiewał chór Modo Maiorum, odbędzie się akt przyjęcia 12 osób do naszego Kościoła.
2. Dzisiaj, w naszym kościele, o godz. 19.00, odbędzie się koncert organowy w ramach Śródmiejskich Koncertów Organowych. Na organach zagra Ben van Osten z Hagi (Holandia). Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy!
3. Próby chóru naszego Kościoła odbywają się we wtorki i piątki o godz. 18.00. Chór zaprasza chętnych do wspólnego śpiewania!
4. Ostatnie przed przerwą wakacyjną studium biblijne i zajęcia na temat nauki naszego Kościoła odbędą się o godz. 18.00 i 19.00 w środę, 26 czerwca. Również w środę, 19 czerwca, o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie medytacyjne.
5. We wtorek, 25 czerwca, o godz. 19.30 odbędzie się w naszym kościele koncert na zakończenie sezonu w wykonaniu chóru Modo Maiorum. W repertuarze koncertu utwory nagrodzone na konkursach w Chełmnie, Warszawie i Tykocinie. Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy!
6. Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej zaprasza na bezpłatne studia licencjackie na kierunku praca socjalna. Więcej informacji na stronie internetowej uczelni.
7. Informacje i ulotki o planowanej w kwietniu 2020 r. wycieczce parafialnej do Izraela są wywieszone na tablicy ogłoszeń. Lista zgłoszeń znajduje się w kancelarii.
8. Informacje na temat obozu w Pstrążnej i kolonii letnich w Zelowie są wywieszone na tablicy ogłoszeń. Również na tablicy dostępne są informacje na temat tegorocznego Forum Ewangelickiego wraz z formularzami zgłoszeń.
9. Apelujemy o zgłaszanie się na dyżury przy niedzielnej herbatce!
10. Ukazał się nowy numer „Jednoty” 2/2019, która można kupić lub odebrać w kancelarii parafii.
11. Kolekta z ostatniego nabożeństwa wyniosła 695 zł.
Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.