5. Niedziela po Trójcy Świętej
Ps 73, 14.23-28 I Mż 12, 1-5 Mt 9, 35-10.1
Kaz. I Kor 1, 18-25

Wspominamy dziś – zmarłą jesienią 2018 r. w wieku 98 lat – Marię Nekanda Trepkę, urodzoną na kowieńszczyźnie. Okupację niemiecką i sowiecką przeżyła w Wilnie, skąd w lipcu 1944 roku – ostatnim transportem – rodzina zdążyła wyjechać na zachód i w końcu lat 60-tych osiadła na Podlasiu, w Białej Podlaskiej. Jako dyplomowany bibliotekarz Maria aż do emerytury prowadziła miejscową bibliotekę i informację naukową PAN i AWF w Białymstoku.
Wspominamy Jej dobre serce i poczucie humoru, a także zdrowy rozsądek i umiar, które w powiązaniu z artystyczną duszą męża, Kazimierza, dawały ciekawy efekt. Kochała książki, interesując się zwłaszcza historią, uwielbiała słuchać muzyki. Potrafiła ze swadą opowiadać dzieje swej rodziny, ciekawie zresztą opisując je w „Jednocie”. Do końca życia tęskniła za Litwą i dzieciństwem tam spędzonym – jak zwykła mawiać – „bajecznym”.
Tak jak godnie żyła, tak godnie chorowała. Także w obliczu najtrudniejszej próby zachowała spokój i godność, nie pozwalając sobie na słowo skargi czy żalu.
Dziękujemy Bogu za błogosławieństwo jej niezłomnego i wspaniałego ducha w tak drobnym ciele – ducha którego działanie wciąż czujemy wśród nas.

Wspominamy dziś także trzech braci Nekanda-Trepków, synów Władysława Aleksandra: Jerzego, urodzonego w 1913 roku w Warszawie, studenta architektury w Warszawie i sztuk pięknych w Wilnie. W 1939 r., po wejściu Armii Czerwonej do Wilna, uciekł na Litwę i zaginął po potyczce z wojskami sowieckimi – mimo poszukiwań nie udało się go odnaleźć. Na cmentarzu przy Żytniej ma grób symboliczny.
Kazimierza Aleksandra, urodzonego w 1918 roku w Warszawie, męża Marii, lekarza pneumologa, w czasie wojny żołnierza AK w służbie medycznej. Był też artystą grafikiem, akwarelistą, uprawiał literaturę – prozę i poezję. Zmarł po ciężkiej chorobie 17 lipca 1988 roku, pochowany jest na cmentarzu przy Żytniej.
Janusza Władysława, urodzonego w Warszawie w 1920 roku, architekta. Wywieziony z Wilna do Związku Radzieckiego przeszedł z Armią Andersa cały szlak bojowy – Irak – Tobruk – Monte Cassino. Zmarł w Londynie w 1992 roku.
Wszyscy trzej bracia – społecznicy i humaniści o szerokich zainteresowaniach i uzdolnieniach artystycznych – zapisali się w pamięci potomnych jako ludzie o wysokiej kulturze osobistej i moralności.
We wspomnieniu i modlitwie łączymy się z dziećmi i wnukami Marii i Kazimierza oraz z pozostałą rodziną i przyjaciółmi.

1. Nabożeństwo w niedzielę, 28 lipca, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński. W czasie nabożeństwa będziemy świadkami chrztu Zuzanny Biniek, córki Adama i Magdaleny z domu Komicz.
2. W ramach zapoczątkowanego wiosną cyklu spotkań "Niedziela rano" chcielibyśmy zaprosić wszystkich w niedzielę, 28 lipca, na spotkanie z panem Tomaszem Chmurą, pasjonatem zdrowego stylu życia. Porozmawiamy o tym, jak można żyć zdrowo w każdym wieku, jakie ćwiczenia możemy robić sami w domu, dlaczego ruch jest ważny. Spotkanie odbędzie się w naszej parafii o godz. 9.00 i potrwa do 10.15.
3. W niedzielę, 28 lipca, odbędzie się w naszym kościele o godz. 19.00 koncert z cyklu Międzynarodowych Koncertów Organowych, a wystąpi Chris Paraskevopoulos z Grecji. Wstęp wolny, zapraszamy!
4. Dyrygent naszego chóru zaprasza chętnych – zwłaszcza Panie – do udziału w XXII Warsztatach Wokalnych, które odbędą się w Kaliszu w dniach 3-11 sierpnia. Więcej informacji na ulotce na tablicy ogłoszeń.
5. Apelujemy o zgłaszanie się na dyżury przy niedzielnej herbatce!
6. Kolekta z ostatniego nabożeństwa wyniosła 450 zł.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.