Wspominamy dziś, w 10. rocznicę śmierci, śp. Jana Bauma, syna Edmunda i Marii z d. Wolfram, urodzonego 21 kwietnia 1922 r. w Warszawie, a zmarłego 16 kwietnia 2007 r. Pan Jan Baum był długoletnim prezesem i radcą świeckim Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP oraz członkiem Kolegium Kościelnego zboru warszawskiego. Jako żołnierz AK walczył w powstaniu warszawskim w pułku „Baszta”. Człowiek całym sercem oddany Bogu i Kościołowi, Przyjaciel wielu z nas.
Wraz z całym zborem łączymy się we wspomnieniu i w modlitwie z bliskimi Pana Jana – żoną
i siostrzeńcami z rodzinami.

1. Nabożeństwo w Poniedziałek Wielkanocny rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je
ks. Michał Jabłoński.
2. W środę, 19 kwietnia, o godz. 18.00 odbędzie się w parafii zebranie delegatów na Synod.
3. Zajęcia studium biblijnego oraz na temat nauki naszego Kościoła odbędą się w środę,
19 kwietnia, o godz. 18.00 i 19.00.
4. Zajęcia dla młodzieży przedkonfirmacyjnej odbędą się w piątek, 21 kwietnia, o godz.17.00.
5. W przyszłą niedzielę, 23 kwietnia, o godz. 19.00 odbędzie się w naszym kościele kolejny koncert z cyklu Śródmiejskich Koncertów Organowych. Wystąpi Matthias Giesen
z St. Florian. Zapraszamy! Wstęp wolny!
6. W poniedziałek, 24 kwietnia, o godz. 18.00 odbędzie się w naszej parafii kolejne spotkanie
z cyklu Ewangelickich Spotkań Kobiet 4-ch parafii poświęcone refleksjom poświątecznym.
7. Próby Chóru naszego Kościoła odbywają się we wtorki i piątki o godz. 18.00.
8. Spotkania medytacyjne odbywają się w środy o godz. 19.00.