1. Niedziela po Trójcy Świętej: Ps 34: 2-11, 1 J 4: 16b-21, J 5: 39-47.
Kazanie: 5 Mż. 6: 4-9

W 54-tą rocznicę śmierci wspominamy Marię Winawerową, urodzoną w 1903 r. w Łodzi, a zmarłą 16 czerwca 1963 r. w Warszawie, żonę Władysława, matkę Sylwii i Janiny. Była historykiem sztuki, głową rodziny. Wspominamy też Jej córkę, Sylwię Murawską, która opuściła nas 12 czerwca 2002 r. w Stanach Zjednoczonych. Matkę i siostry wspominają córka Janina z córkami i dalszą rodziną.

1. Nabożeństwo w niedzielę, 25 czerwca, rozpocznie się o godz. 10.30, a poprowadzi je ks. Roman Lipiński.
2. Dyżury Diakonii odbywają się w środy w godzinach 11.00-13.00 i w niedziele po nabożeństwie.
3. Próby chóru naszego Kościoła odbywają się we wtorki i piątki o godz. 18.00.
4. Spotkania medytacyjne odbywają się w środy o godz. 19.00.
5. Zajęcia studium biblijnego, ostatnie przed wakacjami, odbędą się w środę, 21 czerwca, o godz. 18.00.
6. W niedzielę, 25 czerwca, po nabożeństwie odbędzie się w sali zborowej spotkanie dyskusyjne pt. „Ewangelik reformowany? Co jest podstawą naszej wiary?”, które poprowadzi Marta Borkowska. Zapraszamy do udziału w spotkaniu!
7. Kolejny koncert z cyklu Śródmiejskich Koncertów Organowych odbędzie się w niedzielę, 25 czerwca, o godz. 19.00 w naszym kościele. Wystąpi Peter Kofler z Monachium. Wstęp wolny, zapraszamy!
8. W poniedziałek, 26 czerwca, o godz. 19.00 odbędzie się w naszym kościele koncert chóru Modo Maiorum na pożegnanie sezonu koncertowego. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.
9. W niedzielę, 2 lipca, odbędzie się po nabożeństwie spotkanie dyskusyjne na temat  „Chrześcijanie LGBT, chrześcijaństwo wobec LGBT” z udziałem zaproszonych prelegentów. Zapraszamy do udziału!  
10. Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie ogłasza rekrutację na studia na wydziałach teologicznym i pedagogicznym. Więcej informacji na tablicy ogłoszeń.
11. Nasz Kościół wraz z Parafią ewangelicko-reformowaną w Zelowie zapraszają dzieci i młodzież na kurs katechetyczny w Zelowie pod hasłem „Poszukiwacze skarbów” w dniach od 14 do 23 lipca br. Więcej informacji wraz z oświadczeniami dla uczestników znajduje się na tablicy ogłoszeń.
12. W dniach od 16 do 22 lipca br. trwać będzie tegoroczny Tydzień Ewangelizacyjny w Zelowie. W niedzielę, 16 lipca, odbędzie się Święto Kościoła w Środku Polski, które rozpocznie się nabożeństwem z Wieczerzą Pańską o godz. 11.00 w zelowskim kościele. Zapraszamy do udziału!
13. W związku z rosnącą aktywnością parafii w rożnych dziedzinach oraz w odpowiedzi na  pytania i potrzeby naszych parafian, Kolegium proponuje w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po nabożeństwie spotkanie przy herbatce, które miałoby charakter sprawozdawczo-informacyjny. Członkowie Kolegium będą mieli okazję przedstawić bieżące działania  i plany oraz podsumować dotychczasowe wydarzenia, a parafianie będą mogli zadawać pytania czy prosić o wyjaśnienia istotnych dla nich kwestii. Pierwsze takie spotkanie miałoby się odbyć wyjątkowo w trzecią niedzielę miesiąca, 16 lipca. Oczywiście, do tego czasu można też zgłaszać pytania do kancelarii. Zapraszamy!
14. Kolekta z ostatniego nabożeństwa wyniosła 681 zł.