2. Niedziela po Trójcy Świętej: Ps 36: 5-11, Iz. 55: 1-5, Ef. 2: 17-22. Kazanie: Mt. 22: 1-14

Ze smutkiem zawiadamiamy, że we wtorek, 20 czerwca 2017 r., w wieku 91 lat zmarła śp. Romana Glapa, ur. 7 lutego 1926 roku w Warszawie, zamieszkała w Poznaniu. Pani Romana była długoletnią delegatką diaspory poznańskiej naszego Kościoła na Synod, w latach 60-70 członkinią Kolegium Kościelnego i filarem parafii ewangelicko-reformowanej w Poznaniu. Pogrzeb odbył się w piątek 23 czerwca w Poznaniu.     

1. Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską w niedzielę, 2 lipca, rozpocznie się o godz. 10.30, a poprowadzi je ks. Michał Jabłoński.
2. Dzisiaj, po nabożeństwie, odbędzie się w sali zborowej spotkanie dyskusyjne pt. „Ewangelik reformowany? Co jest podstawą naszej wiary?”, które poprowadzi Marta Borkowska. Zapraszamy do udziału w spotkaniu!
3. Również dzisiaj, o godz. 19.00 odbędzie się w naszym kościele koncert organowy z cyklu Śródmiejskich Koncertów Organowych. Wystąpi Peter Kofler z Monachium. Wstęp wolny, zapraszamy!
4. Diakonia dyżuruje w środy od 11.00 do 13.00 i w niedziele po nabożeństwie.
5. Próby chóru naszego Kościoła odbywają się we wtorki i piątki o godz. 18.00, a na okres wakacji zostają zawieszone.
6. Spotkania medytacyjne odbywają się w środy o godz. 19.00 i zostają również zawieszone na okres wakacyjny.
7. W poniedziałek, 26 czerwca, o godz. 19.00 odbędzie się w naszym kościele koncert chóru Modo Maiorum na pożegnanie sezonu koncertowego. Wstęp wolny! Serdecznie zapraszamy!
8. W niedzielę, 2 lipca, odbędzie się po nabożeństwie spotkanie dyskusyjne na temat  „Chrześcijanie LGBT, chrześcijaństwo wobec LGBT” z udziałem zaproszonych prelegentów. Zapraszamy do udziału!  
9. Nasz Kościół wraz z Parafią ewangelicko-reformowaną w Zelowie zapraszają dzieci i młodzież na kurs katechetyczny w Zelowie pod hasłem „Poszukiwacze skarbów” w dniach od 14 do 23 lipca br. Więcej informacji wraz z oświadczeniami dla uczestników znajduje się na tablicy ogłoszeń.
10. W dniach od 16 do 22 lipca br. trwać będzie tegoroczny Tydzień Ewangelizacyjny w Zelowie. W niedzielę, 16 lipca, odbędzie się Święto Kościoła w Środku Polski, które rozpocznie się nabożeństwem z Wieczerzą Pańską o godz. 11.00 w zelowskim kościele. Zapraszamy do udziału!
11. W związku z rosnącą aktywnością parafii w rożnych dziedzinach oraz w odpowiedzi na  pytania i potrzeby naszych parafian, Kolegium proponuje w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po nabożeństwie spotkanie przy herbatce, które miałoby charakter sprawozdawczo-informacyjny. Członkowie Kolegium będą mieli okazję przedstawić bieżące działania  i plany oraz podsumować dotychczasowe wydarzenia, a parafianie będą mogli zadawać pytania czy prosić o wyjaśnienia istotnych dla nich kwestii. Pierwsze takie spotkanie odbędzie się wyjątkowo w trzecią niedzielę miesiąca, 16 lipca. Oczywiście, do tego czasu można też zgłaszać pytania do kancelarii. Zapraszamy!
12. W niedzielę 23 lipca, podczas nabożeństwa, odbędzie się wprowadzenie w służbę kaznodziei świeckiego Marty Borkowskiej. Nabożeństwo poprowadzą ks. bp Marek Izdebski i ks. Michał Jabłoński.
13. Ukazał się najnowszy 2/2017 numer „Jednoty”, który dostępny jest w kancelarii parafii.
14. Kolekta z ostatniego nabożeństwa wyniosła 614 zł.