3. Niedziela po Trójcy Świętej: Ps 103: 1-13, Ez. 18: 1-4.21-24.30-32, Łk 15: 1-7.
Kazanie: 1Tm 1: 12-17

W 28. rocznicę śmierci wspominamy Tadeusza Rayskiego, syna Wandy i Zygmunta Rayskich, urodzonego 23 lipca 1953 roku, a zmarłego 3 lipca 1989 roku w wieku 35 lat. Pamiętamy Tadeusza – z zawodu i pasji ogrodnika – jako wrażliwego, mądrego człowieka, nigdy nie odmawiającego pomocy i umiejącego słuchać innych, o wielkim poczuciu humoru i szerokich zainteresowaniach humanistycznych i artystycznych, zwłaszcza w dziedzinie teatru.
We wspomnieniu i modlitwie łączymy się z Jego siostrą Barbarą, synem Łukaszem, bliskimi i przyjaciółmi. Naszą modlitwą niech będzie pieśń 314 „Pod Twą obronę, Ojcze na niebie”.


1. Nabożeństwo w niedzielę, 9 lipca, rozpocznie się o godz. 10.30, a poprowadzi je Michał Koktysz. Nabożeństwo wieczorne odbędzie się o godz. 19.00.
2. Dzisiaj, po nabożeństwie, odbędzie się spotkanie dyskusyjne na temat „Chrześcijanie LGBT, chrześcijaństwo wobec LGBT”. Zapraszamy do udziału!  
3. Diakonia dyżuruje w środy od 11.00 do 13.00 i w niedziele po nabożeństwie.
4. Próby chóru naszego Kościoła na okres wakacji zostają zawieszone.
5. Spotkania medytacyjne zostają również zawieszone na okres wakacyjny.
6. Nasz Kościół wraz z Parafią ewangelicko-reformowaną w Zelowie zapraszają dzieci i młodzież na kurs katechetyczny w Zelowie pod hasłem „Poszukiwacze skarbów” w dniach od 14 do 23 lipca br. Więcej informacji wraz z oświadczeniami dla uczestników znajduje się na tablicy ogłoszeń.
7. W związku z rosnącą aktywnością parafii w rożnych dziedzinach oraz w odpowiedzi na  pytania i potrzeby naszych parafian, Kolegium proponuje w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po nabożeństwie spotkanie przy herbatce, które miałoby charakter sprawozdawczo-informacyjny. Członkowie Kolegium będą mieli okazję przedstawić bieżące działania  i plany oraz podsumować dotychczasowe wydarzenia, a parafianie będą mogli zadawać pytania czy prosić o wyjaśnienia istotnych dla nich kwestii. Pierwsze takie spotkanie odbędzie się wyjątkowo w trzecią niedzielę miesiąca, 16 lipca. Oczywiście, do tego czasu można też zgłaszać pytania do kancelarii. Zapraszamy!
8. W dniach od 16 do 22 lipca br. trwać będzie tegoroczny Tydzień Ewangelizacyjny w Zelowie. W niedzielę, 16 lipca, odbędzie się Święto Kościoła w Środku Polski, które rozpocznie się nabożeństwem z Wieczerzą Pańską o godz. 11.00 w zelowskim kościele. Zapraszamy do udziału!
9. W niedzielę 23 lipca, podczas nabożeństwa, odbędzie się wprowadzenie w służbę kaznodziei świeckiego Marty Borkowskiej. Nabożeństwo poprowadzą ks. bp Marek Izdebski i ks. Michał Jabłoński.
10. Również w niedzielę, 23 lipca, odbędzie się o godz. 19.00 w naszym kościele kolejny koncert z cyklu Śródmiejskich Koncertów Organowych, a wystąpi Johannes Skudlik z Landsbergu. Wstęp wolny, zapraszamy!  
11. Ukazał się nowy numer „Jednoty”, 2/2017, który dostępny jest w kancelarii parafii.
12. Kolekta z ostatniego nabożeństwa wyniosła 632 zł.