5. Niedziela po Trójcy Świętej: Ps. 73: 1-17, Prz. 23:1-8, 1 Tm. 6:6-11
Kazanie: Mk 10: 17-31

Wspominamy dzisiaj śp. Kazimierza Nekanda Trepkę, urodzonego 25 grudnia 1918 roku w Warszawie, a zmarłego 17 lipca 1988 roku i pochowanego na cmentarzu ewangelicko-reformowanym w Warszawie.
Z zawodu był lekarzem pneumologiem, pracował w sanatoriach na Dolnym Śląsku, a od 1962 r. w Białej Podlaskiej w szpitalu i w poradni przeciwgruźliczej. Z zamiłowania był humanistą. Sztuka w każdej postaci bardzo Go interesowała. Uprawiał prawie wszystkie jej formy: malował, pisał wiersze, pisał satyry, dramaty... Pisał również dla dzieci, przede wszystkim dla swoich dzieci.
Ważne były Jego cechy charakteru – odpowiedzialność za własne czyny najważniejsza. Można było zawsze na nim polegać. Był odważny. Był również krytyczny, ale taktowny wobec ludzi. Był też człowiekiem bardzo skromnym, nie lubił się chlubić swoją działalnością  konspiracyjną w Armii Krajowej podczas wojny. Cechowała Go wysoka kultura osobista. Jeśli chodzi o Jego poglądy religijne, uważał siebie za agnostyka. Nigdy nie mówił, że jest pewien, uważał jednak, że warto być dobrym, ponieważ dobro w jakiś tajemny sposób profituje. Kochał ludzi, kochał swoją rodzinę i swoje dzieci.
W 29. rocznicę śmierci śp. Kazimierza Nekanda Trepkę wraz z całym zborem wspominają żona, dzieci, kuzyni i przyjaciele.

1. Nabożeństwo w niedzielę, 23 lipca, rozpocznie się o godz. 10.30, a poprowadzą je ks. bp Marek Izdebski i ks. Michał Jabłoński. Podczas nabożeństwa odbędzie się wprowadzenie w służbę kaznodziei świeckiego Marty Borkowskiej.  
2. Dzisiaj po nabożeństwie odbędzie się sprawozdawczo-informacyjne spotkanie przy herbatce, prowadzone przez członka Kolegium Kościelnego.
3. Również w niedzielę, 23 lipca, odbędzie się o godz. 19.00 w naszym kościele kolejny koncert z cyklu Śródmiejskich Koncertów Organowych, a wystąpi Johannes Skudlik z Landsbergu. Wstęp wolny, zapraszamy!  
4. Diakonia dyżuruje w środy od 11.00 do 13.00 i w niedziele po nabożeństwie.
5. Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Ewangelizacyjny w Zelowie Świętem Kościoła w Środku Polski, które rozpocznie się nabożeństwem z Wieczerzą Pańską o godz. 11.00 w zelowskim kościele. Na Święcie obecni są również nasi parafianie.
6. Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie ogłasza rekrutację na studia na wydziałach teologicznym i pedagogicznym. Więcej informacji na tablicy ogłoszeń.
7. Z przyczyn technicznych nieczynny jest jeden z telefonicznych numerów parafialnych: 831 23 83. Prosimy dzwonić na drugi numer – 636 99 45.
8. Wolne są jeszcze dwa miejsca na wycieczkę na pogranicze polsko-litewskie w dniach 21-24 września. Chętnych prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w kancelarii parafii.  
9. Kolekta z ostatniego nabożeństwa wyniosła 478 zł.