6. Niedziela po Trójcy Świętej: Ps. 40, 1-12.17.18; Izj 49,8-13; 1 Kor 12,3-14
Kazanie J 4,6-7.9-42

W setną rocznicę urodzin wspominamy dziś śp. Zygmunta Rayskiego, urodzonego 22 lipca 1917 roku, a zmarłego przed 27 laty, 5 września 1990 r. Zygmunt Rayski pochodził ze starej szlacheckiej rodziny ewangelickiej z Polesia, która wychowywała go według surowych zasad protestanckich i w miłości do ojczyzny.
Był dumny z przynależności do Kościoła ewangelicko-reformowanego i do warszawskiej parafii. Człowiek skromny i przyzwoity, o niezależnym umyśle i wielkiej inteligencji.
Ojca i Dziadka wspominają dziś wraz z całym zborem córka Barbara i wnuk Łukasz.

Wspominamy też dzisiaj śp. Annę Brańską z domu Erle i Jej męża Stefana w dniu Ich imienin oraz Ich córkę Alicję Uss. W modlitwie i wspomnieniu łączą się córki, wnuki i prawnuki.

1. Nabożeństwo w niedzielę, 30 lipca, rozpocznie się o godz. 10.30, a poprowadzi je świecki kaznodzieja Marta Borkowska.
2. Dzisiaj wieczorem, o godz. 19.00, odbędzie się w naszym kościele kolejny koncert z cyklu Śródmiejskich Koncertów Organowych, a wystąpi Johannes Skudlik z Landsbergu. Wstęp wolny, zapraszamy!
3. Diakonia dyżuruje w środy od 11.00 do 13.00 i w niedziele po nabożeństwie.
4. Z przyczyn technicznych nieczynny jest jeden z telefonicznych numerów parafialnych: 831 23 83. Prosimy dzwonić na drugi numer – 636 99 45.
5. Wolne są jeszcze dwa miejsca na wycieczkę na pogranicze polsko-litewskie w dniach 21-24 września. Chętnych prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w kancelarii parafii.
6. W holu parafii pod tablicą ogłoszeń wystawione jest pudełko na pomysły i pytania parafian do Kolegium Kościelnego. Na podstawie tych zgłoszeń członkowie Kolegium będą mogli przygotowywać tematy na kolejne spotkania informacyjne.
7. Kolekta z ostatniego nabożeństwa wyniosła 572 zł.
8. Po nabożeństwie zapraszamy Państwa na herbatę do domu parafialnego!