26.02.2017

7-mlodziez-1970

Konfirmowali: ks. sup. Jan Niewieczerzał i ks. Bogdan Tranda