09 kwiecień 2017

konfirmacja-7-1996

Konfirmował ks. Bogdan Tranda