09 kwiecień 2017

konfirmacja-1992a

Konfirmował ks. Bogdan Tranda