09 kwiecień 2017

konfirmacja-10-1983

Konfirmował ks. Bogdan Tranda