21 październik 2017

Kiedy:
24.09.2017 19.00
Gdzie:
kościół, al. Solidarności 74, 00-145 Warszawa
Kategoria:
Śródmiejskie Koncerty Organowe 2017

markuszewski-Michał Markuszewski – absolwent warszawskiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, (organy J.Grubich, fortepian K.Gierżod) jak również Universität der Künste      w Berlinie (improwizacja W.Seifen) oraz Hochschule für Musik w Würzburgu (organy Ch.Bossert). Od 2004 roku jest organistą Kościoła ewangelicko-reformowanego w Warszwie. Od 2012 roku wykłada organy, improwizację organową oraz grę liturgiczną na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie w 2013 roku uzyskał tytuł Doktora Sztuki Muzycznej w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka.

    Laureat konkursów organowych: II nagroda w konkursie Polskiej Muzyki Organowej XX wieku w Legnicy (1998), I nagroda na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Organowej w Rumii (2000) i wyróżnienie za najlepsze wykonanie utworów Jana Sebastiana Bacha oraz nagroda prezydenta miasta Gdańsk, III miejsce na Międzynarodowym Konkursie Organowym w Zürychu-Wiedikon (2007).

    Wystąpił z ponad 500 recitalami na kilkudziesięciu międzynarodowych festiwalach w Polsce, na Litwie, Słowacji, Węgrzech, Ukrainie, Białorusi, Wyspach Alandzkich, we Włoszech, w Czechach, Hiszpanii, Holandii, Luxemburgu, Norwegii, Szwajcarii, Portugalii, Rosji, Belgii, Francji (Katedra Notre Dame w Paryżu), Wielkiej Brytanii (Katedra św. Pawła w Londynie) oraz ponad 250 miastach w Niemczech, oraz USA (St.Thomas Church w Nowym Jorku).

    Swoje umiejętności doskonalił na wielu kursach pod kierunkiem takich mistrzów jak: Guy Bovet, Aleksander Fiseyski, Julian Gembalski, Lorenzo Ghielmi, Jean Guillou, Bernhard Haas, Naji Hakim, Rudolf Innig, Edgar Krapp, Olivier Latry, Heribert Metzger, Peter Planyawski, Martin Sander.

Współpracował z wieloma wybitnymi solistami, Polskim Chórem Kameralnym „Schola Cantorum Gedanensis", chórem „Camerata Varsovia", orkiestrą Camerata Janáček, orkiestrą Collegium instrumentale Bochum, orkiestrą Jeunesses Musicales, Płocką Orkiestrą Symfoniczną.

    Dokonał również wielu nagrań płytowych (m.in.: Organum Classics, Label Harp, DUX). Jego płyty nagrane na zabytkowych organach Kościoła Reformowanego w Warszawie (DUX 0707) oraz na zabytkowych Organach Śląska Opolskiego nominowana były dwukrotnie do nagrody FRYDERYK. Nagrywał również dla radia oraz telewizji.

    Artysta ma na swoim koncie prawykonania współczesnej polskiej muzyki organowej, a także organowo-kameralnej.

    Michał Markuszewki zajmuje się również problemami ochrony zabytkowych organów. Jest członkiem „Stowarzyszenia na rzecz badań i utrzymania śląskich organów" VEESO oraz od 2001 członkiem niemieckiego „Towarzystwa przyjaciół organów" GdO. Wykonał ponad 350 dokumentacji zabytkowych polskich organów.

    Uczestniczył również w wielu projektach restauracji zabytkowych organów, jak również był konsultantem przy budowie nowych instrumentów.

    Od kilku lat zajmuje się działalnością managerską i animacją kulturalną. Jest pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym międzynarodowego cyklu koncertów organowych w kościele Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie, gdzie z jego inicjatywy i pod jego nadzorem w latach 2004-2008 odrestaurowano zabytkowe organy firmy Schlag und Söhne z 1900 roku.

Chrześcijaństwo

Jesteśmy chrześcijanami

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym,
naszym Panem i Zbawicielem.

Protestantyzm

Jesteśmy protestantami

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy
z Bożej łaski przez wiarę.

Ewangelicyzm reformowany

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Wierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie
według Słowa Bożego.