20 wrzesień 2014

W związku z rezygnacją pana Łukasza Skurczyńskiego z wszelkich funkcji sprawowanych w naszej Parafii oraz jego oświadczeniem o zaniechaniu wszelkiej działalności pozafunkcyjnej, ale związanej z życiem naszego Kościoła, Kolegium Kościelne oświadcza, iż akceptuje wolę pana Łukasza Skurczyńskiego i przyjmuje jego rezygnację.
Jednocześnie Kolegium dystansuje się od wszelkich treści rozpowszechnianych od 5 września 2014 roku przez pana Łukasza Skurczyńskiego, a odnoszących się do osób prywatnych, instytucji kościelnych oraz działań prowadzonych na terenie parafii warszawskiej i w skali całego KER.

Pełny tekst oświadczenia Kolegium Kościelnego dostępne jest dla członków parafii w kancelarii.