12 październik 2019

17. Niedziela po Trójcy Świętej
Ps 25, 8-15 Rz 10, 9-17 Mt 15, 21-28
Kaz: Joz 2, 1-21

1. Nabożeństwo w niedzielę, 20 października, odbędzie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński. W czasie nabożeństwa i po nim będziemy obchodzić Złotą Konfirmację naszych parafian – Hanny Makólskiej i Zbigniewa Skierskiego.
2. Nabożeństwo wieczorne odbędzie się dzisiaj o godz. 19.00 i poprowadzi je kaznodzieja świecki Władysław Scholl.
3. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem.
4. Dzisiaj po nabożeństwie, o godz. 12.00, spotkanie z cyklu „Ewangelik reformowany? Co jest podstawą naszej wiary” poprowadzi kaznodziejka świecka Marta Borkowska. Tematem będzie „Modlitwa Pańska – znana, ale czy rozumiana?” Zapraszamy!
5. Młodzież przedkonfirmacyjna spotka się na zajęciach dzisiaj o godz. 13.00.
6. Próby naszego Chóru odbywają się we wtorki i piątki o godz. 18.00.
7. W środę, 16 października, odbędą się: studium biblijne o godz. 18.00 i zajęcia na temat nauki naszego Kościoła o godz. 19.00 oraz spotkanie medytacyjne – również o godz. 19.00.
8. W pierwszy i trzeci czwartek miesiąca organizujemy w parafii cykl spotkań prowadzonych przez proboszcza o tytule: „Biblia – życie i trudne pytania”. Pierwsze spotkanie odbędzie się w czwartek, 17 października, o godz. 18.00. Zapraszamy!
9. Parafia ewangelicko-reformowana w Bełchatowie zaprasza w dniach 19-20 października na uroczystości z okazji 20-lecia otwarcia kościoła i Ośrodka OPIRO w Bełchatowie. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
10. W niedzielę, 27 października, odbędzie się po nabożeństwie przedsynodalne zebranie delegatów na Synod. Prosimy o obecność!
11. W środę, 30 października, o godz.18.00 odbędzie się w sali zborowej spotkanie na temat Pamiątki Reformacji. Ze względu na poczęstunek prosimy o wpisywanie się na listę uczestników, która jest wyłożona w kancelarii.
12. Parafia warszawska – jak co roku – bierze udział w akcji charytatywnej „Prezent pod choinkę”, polegającej na przekazywaniu paczek z prezentami dla dzieci z Ukrainy, Białorusi, Rumunii i dla dzieci uchodźców. Instrukcja przygotowania paczki znajduje się w ulotkach na tablicy ogłoszeń. Przy przekazaniu paczki należy wpłacić w parafii 10 zł na koszty organizacji akcji i transportu. Termin dostarczania paczek upływa 30 października br. Zachęcamy do udziału w akcji!
13. W dniach 1-3 listopada odbędzie się coroczna kwesta na ratowanie zabytków naszego cmentarza. Gorąco prosimy o wpisywanie się na listę kwestujących w kancelarii parafii. Dyżury są jednogodzinne, potem można napić się herbaty. Zgłaszać się można również telefonicznie.
14. Po nabożeństwie zapraszamy na herbatkę i poczęstunek w sali parafialnej.
15. Kolekta z ostatniego nabożeństwa wyniosła 995 zł.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.