16 listopad 2019

Przedostatnia niedziela roku kościelnego
Ps 50,1.4-6,14-15.23 Rz 14, 1-9 Mt 25, 31-40
Kaz.: Ps 8, 1-10

1. Nabożeństwo w ostatnią niedzielę roku kościelnego, Niedzielę Wieczności, 24 listopada, odbędzie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński.
2. Po dzisiejszym nabożeństwie państwo Elżbieta i Wojciech Baranowie zaprezentują film „Klasztory buddyjskie w krajach Azji”. Zapraszamy!
3. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem.
4. Zajęcia przedkonfirmacyjne odbędą się dzisiaj o godz. 12.00
5. W środę, 20 listopada, odbędą się: studium biblijne o godz. 18.00, zajęcia na temat nauki naszego Kościoła o godz. 19.00 i spotkanie medytacyjne – o godz. 19.00.
6. Próby naszego chóru odbywają się we wtorki i piątki o godz. 18.00.
7. W czwartek, 21 listopada, o godz. 18.30 odbędzie się w parafii spotkanie biblijne prowadzone przez proboszcza. Zapraszamy!
8. W piątek, 22 listopada, o godz. 18.00, odbędzie się w naszym kościele spotkanie na temat recepcji buddyzmu na Zachodzie – chrześcijaństwo a buddyzm. W panelu dyskusyjnym będą uczestniczyć: prof. Stanisław Obirek, red. Adam Szostkiewicz, Manuela Gretkowska, a poprowadzi je prof. Irena Pańków. Zapraszamy serdecznie!
9. Komisja Kobiet PRE i Krajowy Komitet Światowego Dnia Modlitwy zapraszają na Ogólnopolską Ekumeniczną Konferencję Kobiet, która odbędzie się w sobotę, 23 listopada, w godzinach 8.30-17.30 w Centrum Kultury Prawosławnej przy ul. Św. Cyryla i Metodego 4 w Warszawie. Więcej szczegółów na tablicy ogłoszeń.
10. W niedzielę, 24 listopada, po nabożeństwie, o godz. 12.00, odbędzie się spotkanie z cyklu „Ewangelik reformowany? Co jest podstawą naszej wiary”, które poprowadzi kaznodziejka świecka Marta Borkowska. Tematem będzie „Modlitwa Pańska – znana, ale czy rozumiana?” Zapraszamy!
11. Kolejny koncert z cyklu Międzynarodowych Koncertów Organowych odbędzie się w naszym kościele w niedzielę, 24 listopada, o godz. 19.00. Wystąpi Dariusz Bąkowski-Kois. Wstęp wolny, zapraszamy!
12. Kolegium Kościelne zwołuje na sobotę, 30 listopada, na godz. 10.30, jesienne Ogólne Zgromadzenie Zboru. W kancelarii udostępnione są sprawozdania z pracy agend parafialnych i protokół z ostatniego zebrania. Przypominamy o obowiązku opłacania składek parafialnych, upoważniającym do udziału w głosowaniach.
13. W pierwszą niedzielę Adwentu, 1 grudnia, odbędzie się po nabożeństwie coroczna loteria diakonijna – prosimy o przynoszenie fantów.
14. Zbieramy ofiary na zakup choinek na Święta – skrzynka na datki wystawiona jest w kancelarii parafii.
15. Po nabożeństwie zapraszamy na herbatkę w sali parafialnej.
16. Kolekta z ostatniego nabożeństwa wyniosła 460 zł.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.