12 wrzesień 2020

14. Niedziela po Trójcy Świętej
Ps. 146 1 Mż 28, 10-19a Rz 8, 14-17
Kaz. Łk 19, 1-10

1. Nabożeństwo w 15. Niedzielę po Trójcy Świętej, 20 września, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński.
2. Dzisiaj, o godz. 19.00, odbędzie się w naszym kościele kolejny koncert z cyklu Międzynarodowych Koncertów Organowych. Wystąpi Daniel Strządała z Katowic. Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy! Przypominamy o przestrzeganiu reguł sanitarnych w czasie koncertu!
3. Lekcje Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem.
4. Lekcje przedkonfirmacyjne zostaną wznowione w nadchodzącym tygodniu.
5. Diakonia dyżuruje w środy w godz. 11.00-13.00 i w niedziele po nabożeństwie. Z Przewodniczącą Diakonii Marzeną Matejką można się również kontaktować telefonicznie i mailowo.
6. Kolegium Kościelne zwołuje na sobotę, 19 września br., Ogólne Zgromadzenie Zboru, które odbędzie się w naszym kościele przy al. Solidarności 74, a poprowadzi je Władysław Scholl. Zgromadzenie rozpocznie się o godz. 10.30. Przypominamy, że czynne prawo wyborcze mają pełnoletni członkowie parafii, którzy opłacają składkę parafialną. Listy kandydatów do gremiów kościelnych i parafialnych zostały zamknięte i są wywieszone na tablicy ogłoszeń w parafii.
7. Kolekta z ostatniej niedzieli wyniosła 728 zł.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.