13 listopad 2020

W dniu 10 listopada 2020 roku odbyło się online zebranie Kolegium Kościelnego. Podjęto następujące decyzje:

  • powołano Zofię Niemczyk na lidera młodzieży parafii warszawskiej. Zofia Niemczyk należy do ewangelicko-augsburskiej parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie i jest studentką pierwszego roku teologii ewangelickiej w ChAT. Życzymy jej sukcesów i satysfakcji z pracy z naszą młodzieżą i zapewniamy o naszym wsparciu,
  • rozmawiano na temat poprawienia komunikacji Kolegium ze zborem i szukano sposobów przekazywania na bieżąco informacji dotyczących życia parafii,
  • członkowie Kolegium Kościelnego pragną spotkać się w najbliższym czasie w swoim gronie w celu wyjaśnienia sobie spraw dzielących i wywołujących konflikt wewnątrz Kolegium i w konsekwencji wewnątrz Zboru. Takie spotkanie odbędzie się 8 grudnia 2020 roku,
  • zdecydowano o dodruku 100 egzemplarzy książki „Diakonia w sercu Europy” ks. Miroslava Danysia,
  • Kolegium pragnie rozpocząć współpracę z Chórem Kameralnym Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie od 1 stycznia 2021, podpisując umowę z nowym dyrygentem Chóru prof. Szablewskim,
  • następne posiedzenie online Kolegium Kościelnego ustalono na 15 grudnia 2020 roku.