27 styczeń 2021

W poniedziałek 25 stycznia 2021 roku, tuż po północy, w wieku 85 lat, zmarł prof. Jarosław Swiderski. Wiedzieliśmy, że Profesor od tygodnia był chory, słaby, lecz nikt nie przypuszczał, że odejdzie. To wstrząs dla całej naszej warszawskiej społeczności ewangelicko-reformowanej, to łzy wylewane przez parafian, jego rówieśników ale też i młodszych. Dla nich, dla nas, dla mnie był bratem w wierze, ewangelikiem reformowanym z krwi i kości, świadomym swej tożsamości i wciąż pozwalającym się reformować Pismem i Duchem. Był przyjacielem, mentorem, nauczycielem, dla coraz mniej licznych kolegą z obozów młodzieży ewangelickiej, Mędrcem, instancją, do której można było się odwołać i poszukać rady.

Był człowiekiem wiedzy, profesorem doktorem habilitowanym elektroniki, wieloletnim pracownikiem Instytutu Technologii Elektronowej, który wniósł wybitny wkład w rozwój nauki przemysłowej i polskiego przemysłu.

I jednocześnie był człowiekiem wiary, której owocem była miłość do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, zboru warszawskiego i praca w tych społecznościach. Służył jako członek Kolegium Kościelnego parafii warszawskiej, Prezes Konsystorza Kościoła, Prezes Synodu. Był współzałożycielem Forum Inteligencji Ewangelickiej, potem Forum Ewangelickiego.

Cały tekst do pobrania .pdf