13 luty 2021

Diakonia naszego Kościoła informuje, że – jak co roku – można przekazać 1% podatku dochodowego na cele statutowe Diakonii.

Dane do wpisu na formularzu PIT:

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP
KRS 0 0 0 0 2 5 3 8 4 7