17 luty 2021

Pod hasłem „Czas miłosierdzia” rusza tegoroczna ekumeniczna akcja charytatywna #SkarbonkaDiakonijna. W Czasie Pasyjnym zachęcamy wszystkich do ograniczenia pewnych przyjemności i przekazania zaoszczędzonych w ten sposób funduszy na rzecz pomocy potrzebującym. Inauguracja akcji odbyła się dziś w Centrum Kultury Prawosławnej.

Więcej o akcji tutaj: https://diakonia.org.pl/aktualnosc/skarbonka-diakonijna-2021/