28 marzec 2021

Wielkanoc 2021

Drogie Siostry, Drodzy Bracia,
Przed nami kolejne Święta Wielkanocne, które przyjdzie nam przeżywać w pandemii COVID-19, która ponad rok temu zatrzymała nas w domach, wywróciła nasze dotychczasowe
życie i spowodowała, że wciąż musimy się naginać do nowych obostrzeń sanitarnych. Miniony rok wiele zmienił w naszym życiu i otoczeniu. Choroba zabrała niejednego
z naszych bliskich czy przyjaciół. Niestety wielu osobom choroba i niebezpieczeństwo śmierci spowszedniały.

Czy pandemia zmieniła coś w naszym życiu duchowym? Czy zbliżyła nas do Boga i do siebie nawzajem? Czy staliśmy się bardziej empatyczni, życzliwi, kochający ludzi? Czy przez ten
rok nauczyliśmy się pamiętać, że Najwyższy trzyma nas w swoim ręku?

Życzę Wam, Siostry i Bracia pewności płynącej od Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, który nas zapewnił: „Ja żyję i wy żyć będziecie” (J 14,19).
Dzień dzisiejszy przyniósł wiadomości o nowych obostrzeniach, które mają obowiązywać od soboty, 27 marca. I mimo że ufamy, iż przyniosą one spodziewane efekty, do końca nie
wiemy, czy choroba nie zaatakuje jeszcze bardziej i czy nieliczni spośród nas mimo wszystko będą mogli pójść do kościoła w Wielki Piątek i Wielkanoc. Rok temu przy mniej licznych
zachorowaniach apelowaliśmy: zostańcie w domu. Rozum podpowiada powtórzyć ten apel i teraz. Zwłaszcza osoby, które dotąd choroba omijała i jeszcze się nie zaszczepiły – zostańcie
w domu. Pan Bóg się nie obrazi! Skorzystajmy z uczestnictwa w nabożeństwach luterańskich transmitowanych w telewizji.

Nabożeństwa ewangelickie w TVP3 godz. 15.50
28 marca (Niedziela Palmowa) – kościół w Goleszowie
2 kwietnia (Wielki Piątek) – TVP 2, godz.17.00 – kościół Zmartwychwstania Pańskiego
w Katowicach
4 kwietnia (Wielkanoc) – kościół Pokoju w Świdnicy
11 kwietnia – kościół św. Jana Chrzciciela w Starym Bielsku
18 kwietnia – kościół w Łęgutach
25 kwietnia – kościół Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej

Można też uczestniczyć w nabożeństwach ewangelicko-reformowanych dostępnych dzięki transmisjom internetowym z kościołów w Łodzi, Warszawie, Zelowie i Żychlinie wszystkie
można otworzyć wchodząc na stronę internetową Kościoła www.reformowani.pl i otwierając odpowiednią zakładkę.

Zostańcie zdrowi!
Ewa Jóźwiak
Prezes Synod