30 kwiecień 2021

Podczas Ogólnego Zgromadzenia Zboru, które odbyło się w dniu 28 kwietnia br., prezes oraz wszyscy członkowie Kolegium Kościelnego parafii warszawskiej wraz z zastępcami złożyli rezygnację ze swoich funkcji. Rezygnacja wejdzie w życie z dniem 31 maja br.; do tego czasu prezes i członkowie Kolegium będą pełnili swoje obowiązki jak dotychczas.

W najbliższych dniach Kolegium zwoła Ogólne Zgromadzenie Zboru, które odbędzie się przed końcem maja br., i w którego porządku obrad znajdą się m.in. wybory prezesa i członków Kolegium Kościelnego kolejnej kadencji.