07 lipiec 2021

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 4 lipca br. odeszła w wieku 90 lat pani Irena Scholl, nasza aktywna i zasłużona parafianka, wieloletnia chórzystka i promotorka Ekumenicznego Chóru Kameralnego Parafii Ewangelicko-Reformowanej oraz dawna członkini i przewodnicząca Społecznego Komitetu Opieki nad Zabytkami Cmentarza Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie. Na zawsze zapamiętamy wyrazistość jej osobowości, wigor, humor i zaangażowanie.
Łączymy się w żalu i modlitwie z jej synem Władysławem, synową Ewą, wnukami Bolesławem i Przemysławem oraz całą rodziną i społecznością ewangelicką.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele ewangelicko-reformowanym Warszawie, al. Solidarności 74, w poniedziałek 12 lipca 2021 r. o godz. 12:00.