07 grudzień 2021

5 grudnia 2021 r. młodzież z trzech parafii ewangelickich w Warszawie (dwóch luterańskich i ewangelicko-reformowanej) świętowała wspólnie adwent. Tego dnia pod wieczór w warszawskim kościele ewangelicko-augsburskim św. Trójcy odbyło się Nabożeństwo Młodzieży Ewangelickiej. Liturgię poprowadzili wspólnie ks. Sebastian Madejski i Mateusz Jelinek. Na podstawie słów z Księgi Izajasza ks. Sebastian wygłosił rozważanie o zazdrości i miłości Bożej. W czasie nabożeństwa młodzież luterańska i reformowana czytała Pismo, śpiewała, modliła się oraz wspólnie przystąpiła do spowiedzi i sakramentu Wieczerzy Pańskiej. Następnie w sali parafialnej odbyła się tradycyjna adwentówka. Przy adwentowym stole młodzież miała okazję, aby poznać się bliżej i złożyć sobie życzenia.