20 grudzień 2021

Dnia 5 grudnia br. Nadzwyczajne Ogólne Zgromadzenie Zboru Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie przegłosowało (stosunkiem głosów 51 za, 0 przeciw, 6 wstrzymujących się) wystosowanie do superintendenta naszego Kościoła, ks. bpa Marka Izdebskiego listu otwartego poniższej treści prosząc jednocześnie parafian o podpisywanie się pod pismem. Treść listu, który sygnowało 30 osób podczas zebrania oraz kolejnych 17 w tygodniu po zebraniu, udostępniamy poniżej.

List do pobrania