30 marzec 2022

W poniedziałek, 4 kwietnia 2022 r., zapraszamy na ekumeniczną modlitwę o pokój na Ukrainie oraz pojednanie w obliczu wojny. Kaznodzieją na nabożeństwie będzie dr Michał Klinger z Kościoła prawosławnego. Serdecznie zapraszamy wierząc, że w obliczu tragedii która się tam rozgrywa wśród naszych braci i sióstr w większości prawosławnych, nasza wspólna modlitwa będzie świadectwem naszej duchowej jedności oraz będzie mocą dla tych, którym często może brakować już nadziei.

Początek nabożeństwa o godz. 18:00. Kościół ewangelicko-reformowany w Warszawie, al. Solidarności 74.