11 maj 2022


14 maja 2022, godz. 18:00-23:00, kościół ewangelicko-reformowany w Warszawie

18:00 – rozpoczęcie

MUZEUM – oprowadzanie, opowieść o Biblii Brzeskiej

KAWIARENKA „Cafe Semadeni”

KSIĘGARNIA

19:00-20:00 – KONCERT Ekumenicznego Chóru Kameralnego pod dyrekcją Zbigniewa Szablewskiego

20:15-20:45 – opowieść o kościele i ewangelicyzmie reformowanym – ks. Michał Jabłoński

21:00-22:00 –  prezentacja organów i KONCERT Michała Markuszewskiego

23:00 – modlitwa na zakończenie – ks. Roman Lipiński