08 grudzień 2022

Oświadczenie Ogólnego Zgromadzenia Zboru Parafii ewangelicko-reformowanej w Warszawie z dnia 16 października 2022 r. w sprawie projektu nowelizacji Kodeksu karnego zgłoszonego w ramach akcji „W obronie chrześcijan”

Ze zdziwieniem i niepokojem dowiedzieliśmy się, że jedna z partii politycznych firmuje w Sejmie i jest promotorem formalnie obywatelskiego projektu nowelizacji Kodeksu karnego, która m.in. penalizuje „publiczne lżenie lub wyszydzanie” kościołów lub związków wyznaniowych, w tym ich dogmatów lub obrzędów.

Celem projektu, w świetle deklaracji pomysłodawców tych zmian, jest zwiększenie ochrony ludzi wierzących. Niestety obawiamy się, że faktycznym skutkiem wprowadzenia w życie owych zmian będzie tłumienie wolności debaty publicznej pod pozorem – jakkolwiek rozumianej – ochrony kościołów i związków wyznaniowych, które w państwie autentycznie demokratycznym i w pluralistycznym społeczeństwie powinny być gotowe na nawet najsurowszą krytykę i satyrę.

Jednocześnie wyrażamy przekonanie, że projektowane zmiany nie tylko nie służą budowaniu dobrej wspólnoty nastawionej na dialog, ale co gorsza przyniosą efekt odwrotny od zamierzonego w postaci zniechęcenia społeczeństwa do chrześcijaństwa, religii i życia duchowego poprzez tworzenie obrazu ludzi wierzących jako małych, przestraszonych, sfanatyzowanych wyznawców zastygłych w swoich dogmatach i domagających się realizacji ich wizji moralności.

Jako chrześcijanie i ewangelicy reformowani zdecydowanie sprzeciwiamy się takiej wizji Kościołów i związków wyznaniowych. Chrześcijaństwo to głębia i radość spotkania z Bogiem, a nie tropienie wrogów. Chrześcijaństwo to umiejętność dostrzeżenia Boga w drugim człowieku, niezależnie od tego jak ten drugi człowiek byłby od nas – chrześcijan – inny. Bóg i jego Królestwo są z innego świata i nie sposób obrazić Go tak, jak innych ludzi, i bronić Jego czci przed ludzkim sądem.

Jako wspólnota chrześcijan, warszawskich ewangelików reformowanych, chcemy zapraszać ludzi do życia Bogiem poprzez ukazywanie im Boga miłości, nie Boga kodeksu karnego. Dlatego mówimy „nie” projektowanym zmianom i załączamy Oświadczenie Ogólnego Zgromadzenia Zboru Parafii ewangelicko – reformowanej w Warszawie z dnia 16 października 2022 r.

Oświadczenie do pobrania .PDF