20 luty 2023

19 lutego 2023 r. w Kościele Ewangelicko-Reformowanym odbyła się szczególna uroczystość. Podczas nabożeństwa w Parafii E-R w Warszawie odbyło się wprowadzenie dr teologii Ewy Józwiak w służbę kaznodziejki świeckiej. Aktu wprowadzenia dokonał biskup KER ks. Semko Koroza, następnie nowa kaznodziejka wygłosiła kazanie.

Ewa Jóżwiak jest dr. teologii i między innymi: redaktorką naczelną Jednoty, autorką wielu publikacji teologicznych i historycznych, wieloletnią aktywną działaczką ekumeniczną, członkinią Wspólnoty Sumienia - Koalicji Wzajemnego Szacunku, członkinią Komisji d/s mediów PRE, Prezeską Synodu KER w latach 2003-2021.
Jest także konsultantką Redakcji Ekumenicznej II Programu TVP i współpracowniczką Redakcji Audycji Religijnych w Polskim Radiu.

Naszej nowej kaznodziejce życzymy Bożego prowadzenia w służbie dla Naszego Kościoła i całej społeczności chrześcijańskiej.


Foto: Piotr Stickel

Więcej foto w galerii