17 maj 2023

Dziękujemy wszystkim gościom za udział w Nocy Muzeów u reformowanych. Do zobaczenia za rok!

Jeszcze raz dziękujemy pani dyrektor, uczniom i muzykom ze Szkoły Wokalno-Aktorskiej Fama z Konina, maestrowi Michałowi Markuszewskiemu, chórowi Ekumeniczny Chór Kameralny PER w Warszawie oraz oczywiście ks. Romanowi Lipińskiemu za świetną opowieść o ewangelicyzmie, a także Krzystofowi Bandole-Skierskiemu i Tadeuszowi Kuśmierowskiemu z pracowni historycznej oraz wszystkim pracownikom i wolontariuszom, bez których nie byłoby ani książek, ani kawiarenki ani całego tego wydarzenia, a tylko noc, nawet bez muzeów. 

Na koniec ogromne podziękowania za koncepcję i organizację dla mózgu tego przedsięwzięcia, dr Ewy Jóźwiak. Vivat!

Galeria foto