02 sierpień 2023

Przed laty p. Aleksandra Sękowska sumiennie publikowała co roku listę kolejnych naszych współwyznawców, którzy stracili życie w l. 1939-1945 z rąk nazistów bądź sowietów. Publikowana lista zawiera 9 osób nie notowanych wcześniej oraz uzupełnienie okoliczności śmierci ppłk. Wilhelma Hörla.

  1. Leonard Hering (1912-1941), aresztowany i wywieziony do KL Auschwitz 9 stycznia 1941, zginął tam 21 lipca 1941. Na jego papierach ukrywał się pisarz Adolf Rudnicki (1909-1990). Jego bratem był Ludwik Hering (1908-1980), pisarz, aktywnie pomagał Żydom w getcie, partner malarza i pisarza Józefa Czapskiego (1896-1993)
  2. Wilhelm Hörl (1893-1940), ppłk WP, kawaler VM, zamordowany przez NKWD w Charkowie – informacje poprawione w stosunku do poprzednio publikowanych.
  3. Wilhelm Waldemar Kieżelis (1912-1998), ostatni ewangelicko-reformowany student teologii na UW przed 1939, żołnierz AK, brał udział w operacji „Ostra Brama”, skazany w ZSRR w 1944 na łagry, 1944-55 więzień Workuty, powrócił do Polski 1955, zamieszkał w Bydgoszczy.
  4. Stefan Kramsztyk (1877-1943?), lekarz, jako neofita nie zamieszkał w getcie, ale ukrywał się najpierw w Warszawie, potem w Otwocku. Aresztowany przez Gestapo w niejasnych okolicznościach z żoną i razem z nią zamordowany.
  5. Jerzy Kazimierz Łątkiewicz (1881-ok. 30.03.1940 Lwów), komandor marynarki rosyjskiej, od 1919 komandor Marynarki Wojennej II RP, aresztowany przy próbie ucieczki do Rumunii jesienią 1939, zamordowany przez NKWD w więzieniu.
  6. Halina z Waydlów Miernowska (1911-8.8.1944) żona literata Józefa Miernowskiego, aresztowana 7.08.1944 z mężem i jego rodziną przez gestapo, wszyscy zostali rozstrzelani dzień później w Forcie Włochowskim strzałem w potylicę.
  7. Jan Stefan Oderfeld-Douglas (1892–14.09.1944 Mauthausen) polski prawnik, zamieszkały od poł. 30 l. w Paryżu, został członkiem francuskiego ruchu oporu, aresztowany przez gestapo 14.08.1942, został w lutym wywieziony do obozu w Mauthausen, gdzie pomagali mu polscy więźniowie.
  8. Jan Paliwoda (1888-1940), nauczyciel, reprezentant Jednoty Wileńskiej w Kolegium Kościelnym parafii luterańskiej w Brześciu Litewskim. Służył w WP w stopniu porucznika, w twierdzy w Brześciu nad Bugiem. Do niewoli sowieckiej dostał się w nieznanych okolicznościach, został osadzony w obozie jenieckim w Starobielsku i zamordowany.
  9. Stanisław Saks (1897-1942), profesor matematyki we Lwowie, aresztowany i zamordowany przez Niemców w Warszawie.
  10. Cecylia z Ostachiewiczów Trzcińska (1881-1943), siostra superintendenta Kazimierza Ostachiewicza, działaczka PPS i komunistyczna, zamordowana na Majdanku.

ks. dr hab. Kazimierz Bem