W kancelarii można uregulować szereg spraw administracyjnych takich, jak opłacenie składek parafialnych, uzyskanie stosownego odpisu z księgi chrztów lub ślubów, odpowiednich zaświadczeń, zamówienie wspomnienia lub zakup sprzedawanych wydawnictw.

W parafii (dom zborowy im. Jana Łaskiego) odbywają się zebrania różnych organów oraz cykliczne spotkania.

we wtorki:


18:00 próba chóru Modo Maiorum.

 

w środy:


11:00-13:00 dyżur warszawskiej Diakonii,
12:00 "Południe z Biblią"
18:00 studium biblijne,
19:00 zajęcia na temat nauki naszego Kościoła.

 

w piątki:


18:00 – 21:00 – próby Ekumenicznego Chóru Kameralnego PER w Warszawie.


w niedziele:


10:30 nabożeństwo,
10:30 zajęcia Szkoły Niedzielnej
11:30 spotkanie przy herbacie i kawie w parafii,
11:30 dyżury w kancelarii po nabożeństwie i dyżur Diakonii warszawskiej,
19:00 nabożeństwo wieczorne odbywa się w każdą drugą niedzielę miesiąca.

W ciągu roku, w kościele, odbywają się liczne koncerty, a od 2010 roku organizowany jest Cykl Koncertów Organowych.

Dwa razy do roku, jesienią i wiosną, odbywają się Ogólne Zgromadzenia Zboru, czyli zebrania wszystkich członków parafii zwoływane przez Kolegium Kościelne.

Serdecznie zapraszamy zorganizowane grupy i osoby indywidualne do zwiedzania kościoła ewangelicko-reformowanego w Warszawie.

Zwiedzanie możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w kancelarii parafialnej (telefonicznym, mailowym bądź osobistym). Za zwiedzanie kościoła nie są pobierane żadne opłaty, jednak każda grupa może złożyć ofiarę na potrzeby parafii. Możliwe jest również oprowadzanie po kościele w języku angielskim, niemieckim, francuskim i czeskim.