Zajęcia w Szkole Niedzielnej są nauczaniem religii ewangelickiej na poziomie przedszkolnym i szkoły podstawowej. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych w różnych grupach wiekowych: 4-5, 6-7, 8-9, 10-11, 12-13. Program nauczania obejmuje następującą tematykę nowotestamentową: życie i działalność Pana Jezusa, podobieństwa i przypowieści, dzieje apostołów, listy apostolskie, natomiast tematyka starotestamentowa dotyczy: stworzenia, zachowania człowieka, dziejów ludzi wybranych przez Boga: patriarchów, sędziów, królów, proroków, kapłanów i innych przywódców, a także Dekalogu.

Osobą kierującą pracą Szkoły Niedzielnej i odpowiedzialną za Pozaszkolny Punkt Katechetyczny jest p. Hanna Tranda.

W roku szkolnym zajęcia w Szkole Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem. Przerwa wakacyjna od 1 lipca do końca sierpnia.