Zajęcia na temat nauki Kościoła skierowane są przede wszystkim do osób nie będących członkami Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP (KER), ale w zajęciach mogą też uczestniczyć członkowie Kościoła i parafii w celu przypomnienia sobie nauki lub pogłębienia refleksji teologicznej.

Osoba uczestnicząca w zajęciach nie musi deklarować chęci przystąpienia do KER. Kurs rozpoczyna się w październiku danego roku i kończy się w czerwcu roku następnego, obejmuje zatem dwa akademickie semestry nauczania.

Na zajęciach uczestnicy zapoznają się z nauczaniem KER w kontekście innych wyznań chrześcijańskich. Poznają podstawy teologii ewangelicko-reformowanej streszczone w publikacji pt. Porównanie wyznań, której poszczególne rozdziały napisali przedstawiciele wyznania rzymskokatolickiego (ks. prof. Andrzej Zuberbier), prawosławnego (ks. prof. dr hab. Jerzy Tofiluk), ewangelicko-augsburskiego (ks. Jan Gross i ks. prof. dr hab. Manfred Uglorz) oraz ewangelicko-reformowanego (ks. Jerzy Stahl i ks. Bogdan Tranda). Praca ta wydana została przez  Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP w 1988 r. i, w wydaniu poprawionym, w 2002 r.

Osoby biorące udział w kursie zachęcane są do zapoznania się ze starożytnymi wyznaniami wiary Kościoła niepodzielonego, czyli z wyznaniami wiary Apostolskim, Nicejsko-Konstantynopolitańskim i Atanazjańskim oraz z klasycznymi księgami uznanymi przez Kościół w Polsce za usystematyzowany wykład wiary ewangelicko-reformowanej. Są to Katechizm Heidelberski (1563) oraz Konfesja Sandomierska (1570).

Dodatkowe elementy wzbogacające naukę to przedstawienie uczestnikom obowiązujących w Kościele form kultu, jego obyczajów i refleksji etycznej.

Dla uczestników, którzy wyrażą taką chęć, kurs kończy się przyjęciem w poczet członków Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.

Zajęcia o nauce KER odbywają się w środy o godz. 19:00 i prowadzi je ks. Michał Jabłoński i ks. Roman Lipiński. Przerwa wakacyjna od 1 lipca do 30 września.