Zajęcia przedkonfirmacyjne są kontynuacją nauczania religii na poziomie gimnazjalnym i zarazem przygotowaniem do konfirmacji, czyli publicznej ceremonii podczas nabożeństwa, w trakcie której młody człowiek w wieku świadomym składa przed zborem (członkami parafii) wyznanie swojej wiary i potwierdza przymierze z Bogiem, którego widocznym znakiem był jego chrzest w wieku dziecięcym.

Zajęcia trwają dwa lata i odbywają się raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych. W program nauczania wchodzą m.in.: poznanie historii Kościoła chrześcijańskiego, Biblii i zagadnień konfesyjnych dotyczących swojego wyznania rozszerzonych o problematykę ekumeniczną. Kurs kończy się egzaminem złożonym przed Kolegium Kościelnym, które decyduje o dopuszczeniu kandydata do konfirmacji i uczestnictwa w sakramencie Wieczerzy Pańskiej.

Zajęcia przedkonfirmacyjne są prowadzone przez ks. Michała Jabłońskiego