Ułatwienia dostępu

Szanowni Państwo, 
miło nam poinformować, iż rozpoczęliśmy rekrutację do VI edycji programu stypendialnego Uniwersytet Sukcesu, który został stworzony z myślą o wspieraniu młodych kobiet w wieku 18-25 lat, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (wychowywanie się w domu dziecka, dorastanie w rodzinie dysfunkcyjnej, wykluczenie komunikacyjne) marzących o zdobyciu perspektywicznego zawodu. To największa w Polsce całoroczna inicjatywa, która wyposaża młode kobiety w kompetencje przyszłości, które dają im przewagę na rynku pracy.  

Jesteśmy przekonani, że nasz program jest kluczowym elementem umożliwiającym im wejście na rynek pracy przyszłości. 

Organizatorem programu jest działająca od 2014 roku Fundacja Digital University, której misją jest wyrównywanie szans w środowiskach nieuprzywilejowanych poprzez edukację w zakresie nowych technologii oraz kompetencji i zawodów przyszłości.

Celem programu Uniwersytet Sukcesu jest wyposażenie uczestniczek w praktyczne umiejętności, które są niezbędne na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Program skupia się na kompleksowym rozwoju zarówno w obszarze technicznym, jak i miękkich umiejętności, przygotowując uczestniczki do wyzwań współczesnego świata technologii. 

Program kierujemy do młodych kobiet w trudnej sytuację życiowej/materialnej, która uniemożliwia studiowanie lub branie udziału w płatnych kursach specjalistycznych.  Trudna sytuacja osobista to szerokie pojęcie, które może zawierać doświadczenia związane z przemocą domową, dyskryminacją, problemami zdrowotnymi, czy też trudnościami w dostępie do edukacji lub zatrudnienia. Rozumiejąc, że "trudna sytuacja" może mieć wiele oblicz, każda z sytuacji będzie rozpatrywana z najwyższą starannością i indywidualnym podejściem. 

Uczestniczki programu otrzymają bezpłatnie:

  • Mentoring 1 na 1: indywidualne sesje z doświadczonymi ekspertami i ekspertami, mające na celu rozwijanie umiejętności i kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz zdobycie pierwszej pracy w wymarzonym zawodzie.
  • Doradztwo HR 1 na 1: wsparcie w przygotowaniu CV, symulacjach rozmów kwalifikacyjnych, tworzenie profesjonalnego profilu na platformie LinkedIn oraz dostęp do profesjonalnych porad dotyczących procesu rekrutacyjnego od ekspertów i ekspertek HR.
  • Kursy IT: kilkumiesięczne specjaistyczne kursy z zakresu analizy danych, testowania oprogramowania, sztucznej inteligencji lub zarządzania projektami, poświadczone certyfikatami renomowanych instytucji szkoleniowych.
  • Wakacyjny camp i warsztaty: intensywne warsztaty grupowe rozwijające umiejętności miękkie oraz cykl szkoleń i spotkań inspiracyjnych odbywających się przez cały rok.
  • Test osobowości Lumina Spark z profesjonalnym omówieniem wyników, pomagający uczestniczkom zrozumieć swoje mocne strony i obszary do rozwoju.


W VI edycji programu kładziemy szczególny nacisk na praktyczne zastosowanie sztucznej inteligencji, mając na celu nie tylko przekazanie teoretycznej wiedzy, ale przede wszystkim wyposażenie uczestniczek w konkretne umiejętności i kompetencje, które dadzą im przewagę na rynku pracy. 

Rekrutacja do programu trwa do 14 maja 2024 r. i odbywa się w sposób ciągły, co umożliwia szybkie rozpatrzenie aplikacji i dostosowanie się do indywidualnych potrzeb kandydatek. Liczba miejsc w programie jest ograniczona. 

Aby dowiedzieć się więcej o programie i procesie aplikacyjnym, zapraszamy na stronę internetową: https://uniwersytetsukcesu.com/

Jesteśmy przekonani, że współpraca z Państwa instytucją może przyczynić się do zwiększenia zasięgu naszego programu i umożliwić dotarcie do większej liczby beneficjentek naszych działań. Wierzymy, że razem możemy pozytywnie wpłynąć na życie wielu młodych kobiet, pomagając im w osiągnięciu pierwszych zawodowych doświadczeń. 

Przekazuję link do strony, na której znajdą Państwo zestaw materiałów promocyjnych przygotowanych w ramach inicjatywy: https://uniwersytetsukcesu.com/materialy-promocyjne/
Mamy nadzieję, że będą one pomocne w szerzeniu informacji o naszym programie i zachęcą do udziału w nim. 


Prezentacja Kościoła


Ekumeniczny Chór Kameralny


Diakonia


Dokumenty


Czytelnia


Teologia


Katalog książek


Biblioteka Synodu

Ks. Michał Jabłoński jest proboszczem parafii od roku 2008. Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i wydziału teologii ewangelickiej New College Uniwersytetu w Edynburgu. Ordynowany na pastora KER 25 maja 1995 r. Przed objęciem parafii warszawskiej służył w parafiach w Pstrążnej i Strzelinie.
tel.: 605 680 557,
e-mail: michal.jablonski@reformowani.org.pl
Pracą parafii kieruje Kolegium Kościelne wraz z proboszczem (pastorem) wchodzącym w jego skład.

Kompleks budynków Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie znajduje się przy al. Solidarności, na odcinku między pl. Bankowym, a ul. Jana Pawła II.

Kościół mieści się przy al. Solidarności 74.
Dom zborowy im. Jana Łaskiego przy al. Solidarności 76a

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie
00-145 Warszawa, al. Solidarności 76a
tel.: 22 636 99 45, e-mail: perwarszawa@reformowani.org.pl
Nr konta: 26 1240 6322 1111 0000 4606 8033
Kancelaria jest czynna w czerwcu
9.00-15.00 - poniedziałek - piątek
niedziela -  po nabożeństwie
Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 10:30 oraz w święta. Nabożeństwa wieczorne odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 19:00. Wszystkie nabożeństwa odbywają się w kościele przy al. Solidarności 74.

Krzyż łaciński

Jesteśmy chrześcijanami

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym,
naszym Panem i Zbawicielem.

Pomnik Reformacji w Genewie

Jesteśmy protestantami

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy
z Bożej łaski przez wiarę.

Krzyż Hugenocki

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Wierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie
według Słowa Bożego.