Ułatwienia dostępu

Daniel Synowiec urodził się w 1976 r. w Wiedniu. Przez 7 lat dyrygował Chórem Polonii Wiedeńskiej „Gaudete", z którym wystąpił 130 razy w kraju i za granicą. Ukończył z wyróżnieniem pięcioletnie studium dla dyrygentów chórów polonijnych w Koninie. W latach 2004–2009 studiował na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina na Wydziale Edukacji Muzycznej – specjalizacja dyrygentura chóralna – w klasie dyrygowania prof. Sławka A. Wróblewskiego. W roku 2007 był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki. Od 2009 r. jest dyrygentem Chóru Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 2010–2011 był kierownikiem artystycznym zespołu wokalnego „Vocafonia", działającego przy Towarzystwie Naukowym Warszawskim. W latach 2017– 2020 uczył emisji głosu z metodyką nauczania śpiewu na Wydziale Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Prowadzi Ogólnopolskie Warsztaty Liturgiczno-Muzyczne, zajmuje się również tłumaczeniem podręczników, tekstów pieśni i innych dzieł muzycznych z języka niemieckiego na polski. 

 


Prezentacja Kościoła


Ekumeniczny Chór Kameralny


Diakonia


Dokumenty


Czytelnia


Teologia


Katalog książek


Biblioteka Synodu

Ks. Michał Jabłoński jest proboszczem parafii od roku 2008. Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i wydziału teologii ewangelickiej New College Uniwersytetu w Edynburgu. Ordynowany na pastora KER 25 maja 1995 r. Przed objęciem parafii warszawskiej służył w parafiach w Pstrążnej i Strzelinie.
tel.: 605 680 557,
e-mail: michal.jablonski@reformowani.org.pl
Pracą parafii kieruje Kolegium Kościelne wraz z proboszczem (pastorem) wchodzącym w jego skład.

Kompleks budynków Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie znajduje się przy al. Solidarności, na odcinku między pl. Bankowym, a ul. Jana Pawła II.

Kościół mieści się przy al. Solidarności 74.
Dom zborowy im. Jana Łaskiego przy al. Solidarności 76a

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie
00-145 Warszawa, al. Solidarności 76a
tel.: 22 636 99 45
Nr konta: 26 1240 6322 1111 0000 4606 8033
Kancelaria jest czynna:
12.00-20.00 - poniedziałek, środa; 12.00-16.00 - piątek
niedziela -  po nabożeństwie
Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 10:30 oraz w święta. Nabożeństwa wieczorne odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 19:00. Wszystkie nabożeństwa odbywają się w kościele przy al. Solidarności 74.

Krzyż łaciński

Jesteśmy chrześcijanami

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym,
naszym Panem i Zbawicielem.

Pomnik Reformacji w Genewie

Jesteśmy protestantami

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy
z Bożej łaski przez wiarę.

Krzyż Hugenocki

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Wierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie
według Słowa Bożego.