Ułatwienia dostępu

„Golgotha” – Koncert zespołu Jerycho

Miejsce: Kościół Ewangelicko-Reformowany, al. Solidarności 74
Cena biletu: normalny 50 zł, ulgowy 35 zł
https://noweepifanie.pl/wydarzenia/golgotha/

Repertuar koncertu składa się niemal wyłącznie z Misterium Męki Pańskiej. Muzyczną kontemplację rozpoczynamy w drodze do Jerozolimy na święto Paschy („Gdy miły Jezus był w Betanii”), następnie konamy wraz z Chrystusem w Ogrójcu („Jezu w Ogrójcu mdlejący”, „Klęczy w Ogrójcu”), potem towarzyszymy mu przy zdradzie Judasza i zaparciu się Piotra („Ogrodzie Oliwny”, „Nieszczęsny Judasz”), opłakujemy zadane mu rany („Lament serdeczny”), aż docieramy na Golgothę („Tenebrae factae sunt”, „Nową tragedyję widzę z Kalwaryją”), która stała się miejscem najdotkliwszego cierpienia Matki („Stabat Mater dolorosa”). Całość wieńczy przejmujące „Dobranoc Głowo święta”, adoracja poranionego ciała Pana Jezusa.

W Polsce przyjęło się przekonanie, że według tradycji, choć trudno ustalić jej czasowe ramy, powinno się dawne religijne pieśni ludowe (śpiewane przez lud, choć niekoniecznie o ludowej proweniencji) wykonywać w postaci monodycznej, czyli jednogłosowej. Tymczasem śpiewacy zespołu Jerycho nie wahają się pokazać, że zaintonowanie drugiego, trzeciego, kolejnego głosu nie ujmuje tym śpiewom ani tradycyjności, ani rzeczywistości teologicznej, ani tym bardziej prawdy o człowieku, który poprzez ten śpiew i ten repertuar dociera zarówno do Stwórcy i Odkupiciela, jak i samego siebie.

dr Weronika Grozdew-Kołacińska

Program utworów
„Krzyżu święty nade wszystko”
„Gdy miły Jezus był w Betanii”
„Jezu w Ogrójcu mdlejący”
„Ogrodzie Oliwny”
„Klęczy w Ogrójcu”
„Nieszczęsny Judasz”
„Któż opłakać godnie może”
„Lament serdeczny”
„Tenebrae factae sunt”– responsorium z Ciemnych Jutrzni 
„Nową tragedyję widzę z Kalwaryją”
„Jezu Chryste, Panie miły”
„Stabat Mater dolorosa”
„Dobranoc Głowo święta”

Zespół Jerycho wystąpi w składzie:
Paweł Szczyciński, Mateusz Grzyb, Wawrzyniec Dąbrowski, Maciej Królikowski, Tomasz Jarnicki, Łukasz Kalisz, Stanisław Szczyciński, Rafał Kanowski 
Bartosz Izbicki (portatyw, lira korbowa, fidel, wirginał, fisharmonia)

Organizator koncertu: Festiwal Nowe Epifanie, organizowany przez Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie
noweepifanie.pl

Jerycho – zespół wokalny posługujący się tradycyjnym idiomem śpiewu sakralnego. Grupa wykonuje historyczne śpiewy polskie i łacińskie, stosując improwizowaną polifonię zaadaptowaną przez Bartosza Izbickiego. Kreując nową przestrzeń muzyczną wokół dawnego repertuaru Jerycho urzeczywistnia wizję żywej tradycji polskiego śpiewu praktykowanego do XIX wieku.
Zespół zadebiutował w 2014 roku i od tej pory aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym, przygotowując liczne projekty, nagrywając płyty i koncertując w kraju za granicą (Czechy, Węgry, Litwa, Austria, Irlandia).
Liderem i założycielem jest Bartosz Izbicki – muzykolog i organista, uczeń ks. prof. Jerzego Pikulika i Marcela Pérèsa. Od ponad 25 lat zajmuje się polską tradycją chorału, monodii liturgicznej i sakralnego śpiewu ludowego. Od 2002 roku pracuje jako organista w Bazylice św. Jana Chrzciciela w Brochowie (miejsce chrztu F. Chopina). 

Informacje o wydarzeniu

Data wydarzenia 09-03-2024 19:00
Data zakończenia wydarzenia 09-03-2024 20:00


Prezentacja Kościoła


Ekumeniczny Chór Kameralny


Diakonia


Dokumenty


Czytelnia


Teologia


Katalog książek


Biblioteka Synodu

Ks. Michał Jabłoński jest proboszczem parafii od roku 2008. Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i wydziału teologii ewangelickiej New College Uniwersytetu w Edynburgu. Ordynowany na pastora KER 25 maja 1995 r. Przed objęciem parafii warszawskiej służył w parafiach w Pstrążnej i Strzelinie.
tel.: 605 680 557,
e-mail: michal.jablonski@reformowani.org.pl
Pracą parafii kieruje Kolegium Kościelne wraz z proboszczem (pastorem) wchodzącym w jego skład.

Kompleks budynków Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie znajduje się przy al. Solidarności, na odcinku między pl. Bankowym, a ul. Jana Pawła II.

Kościół mieści się przy al. Solidarności 74.
Dom zborowy im. Jana Łaskiego przy al. Solidarności 76a

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie
00-145 Warszawa, al. Solidarności 76a
tel.: 22 636 99 45
Nr konta: 26 1240 6322 1111 0000 4606 8033
Kancelaria jest czynna:
12.00-20.00 - poniedziałek, środa; 12.00-16.00 - piątek
niedziela -  po nabożeństwie
Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 10:30 oraz w święta. Nabożeństwa wieczorne odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 19:00. Wszystkie nabożeństwa odbywają się w kościele przy al. Solidarności 74.

Krzyż łaciński

Jesteśmy chrześcijanami

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym,
naszym Panem i Zbawicielem.

Pomnik Reformacji w Genewie

Jesteśmy protestantami

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy
z Bożej łaski przez wiarę.

Krzyż Hugenocki

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Wierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie
według Słowa Bożego.