Ułatwienia dostępu

Program koncertu:
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Preludium i Fuga C-dur BWV 545
Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit BWV 669
An Wasserfluessen Babylon BWV 654
Kyrie, Gott heiliger Geist BWV 671

Franz Liszt (1811-1886)
Ave Maria (Arcadelt)
Nun danket alle Gott
Max Reger (1873-1916)
Benedictus op. 59 / 9
Toccata d-moll op. 59 / 5

Georgi Muschel (1909-1989)
Toccata

Christophor Kushnarev (1890-1960)
Passacaglia

 Daniel Zaretsky urodził się w 1964 roku w Leningradzie. Studiował w klasach fortepianu i organów tamtejszego Konserwatorium pod kierunkiem prof. E. Bazanowa i N. Oksentjana. Studia podyplomowe w Państwowym Konserwatorium w Kazaniu ukończył pod kierunkiem prof. R. Abdoullina. W latach 1991 do 1993 kontynuował studia w Sibelius Music Academy w Helsinkach (Finlandia) pod kierunkiem profesora Kari Jussila, które ukończył z wyróżnieniem. Kunszt wykonawczy doskonalił na licznych kursach mistrzowskich w Europie Zachodniej u takich mistrzów, jak: Guy Bovet, Marie-Claire Alain, Harald Vogel, Ludger Lohmann, Jean Guillou, David Sanger, Hans Fagius, Michael Radulescu, Daniel Roth, Peter Planyavsky. 
W 1991 roku został laureatem Ogólnopaństwowego Konkursu Organowego     w Rosji oraz otrzymał III nagrodę na konkursie w Speyer. Ponadto jest finalistą konkursów w Ragusie (1990) oraz w Lahti (1993). Zasiada w jury licznych konkurów organowych w Rosji, w Polsce, we Francji, Włoszech, w Niemczech i w Hiszpanii. W swoim dorobku posiada wiele nagrań radiowych i płytowych. 
Jego kariera rozwija się od 1988 roku – wystąpił wówczas we wszystkich znaczących miastach byłego ZSRR. Koncertował m.in. w salach koncertowych filharmonii w Moskwie i Petersburgu oraz w Katedrze w Rydze. Rok później zaczął koncertować za granicą. Występował m.in. w Niemczech, Szwajcarii, Austrii, Włoszech, Holandii, Luksemburgu, Finlandii, Szwecji, Danii, Norwegii, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii, na Malcie, w Czechach, Słowacji, Polsce, Izraelu, Stanach Zjednoczonych, Australii i Ameryce Południowej (Argentyna, Brazylia, Urugwaj). Dokonał licznych nagrań radiowych i CD w Rosji, na Litwie, w Szwajcarii, Niemczech i Danii. 
Od 1997 roku jest organistą słynnej Filharmonii w St. Petersburgu. Od 2006 roku jest profesorem klasy organów na tamtejszym Uniwersytecie Muzycznym, a od 2007 profesorem petersburskiego konserwatorium muzycznego. W 2006 roku otrzymał zaszczytny tytuł "Honorowego Artysty Rosji".


Prezentacja Kościoła


Ekumeniczny Chór Kameralny


Diakonia


Dokumenty


Czytelnia


Teologia


Katalog książek


Biblioteka Synodu

Ks. Michał Jabłoński jest proboszczem parafii od roku 2008. Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i wydziału teologii ewangelickiej New College Uniwersytetu w Edynburgu. Ordynowany na pastora KER 25 maja 1995 r. Przed objęciem parafii warszawskiej służył w parafiach w Pstrążnej i Strzelinie.
tel.: 605 680 557,
e-mail: michal.jablonski@reformowani.org.pl
Pracą parafii kieruje Kolegium Kościelne wraz z proboszczem (pastorem) wchodzącym w jego skład.

Kompleks budynków Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie znajduje się przy al. Solidarności, na odcinku między pl. Bankowym, a ul. Jana Pawła II.

Kościół mieści się przy al. Solidarności 74.
Dom zborowy im. Jana Łaskiego przy al. Solidarności 76a

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie
00-145 Warszawa, al. Solidarności 76a
tel.: 22 636 99 45, e-mail: perwarszawa@reformowani.org.pl
Nr konta: 26 1240 6322 1111 0000 4606 8033
Kancelaria jest czynna w czerwcu
9.00-15.00 - poniedziałek - piątek
niedziela -  po nabożeństwie
Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 10:30 oraz w święta. Nabożeństwa wieczorne odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 19:00. Wszystkie nabożeństwa odbywają się w kościele przy al. Solidarności 74.

Krzyż łaciński

Jesteśmy chrześcijanami

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym,
naszym Panem i Zbawicielem.

Pomnik Reformacji w Genewie

Jesteśmy protestantami

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy
z Bożej łaski przez wiarę.

Krzyż Hugenocki

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Wierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie
według Słowa Bożego.