Ułatwienia dostępu

Program koncertu:
Dietrich Buxtehude (1637-1707)
Magnificat (BuxWV 204, 1-2)

Johann Gottfried Walther (1684-1748)
Wariacje chorałowe „Meinen Jesum las ich nicht” (LV1)

Lambert Chaumont (1645-1712)
Rezitativ

Abraham Van den Kerckhoven (1618-1701)
Versus VII.mi Toni

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Aria variata alla maniera italiana BWV 989

John Bennett (1735 - 1784)
Goergeus Adagio 

Fortunat Pintarić (1798 - 1867)
Pastorale F-dur

Moritz Brosig (1815-1887)
Andante op. 49 nr 4

Theodore Salome (1834-1896)
Cantilene

Ernest Grosjean (1844-1936)
Aria Cantabile

Georgij Muschel (1909-1989) 
Fuga z Cyklu 6 utworów na organy

Dariusz Hajdukiewicz - ukończył z wyróżnieniem PSM II st w Białymstoku, następnie Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie - Filia w Białymstoku w klasie organów Marii Terleckiej, fortepianu prof. Andrzeja Czemiela, klawesynu Elżbiety Adamczyk i improwizacji organowej prof. Zbigniewa Popielskiego uzyskując dyplom z wyróżnieniem. W latach 2002-2004 zrealizował specjalistyczne Studia Podyplomowe w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie organów prof. Juliana Gembalskiego z zakresu muzyki dawnej. Wielokrotnie uczestniczył w międzynarodowych mistrzowskich kursach interpretacji, które prowadzili znani organiści m. in.: prof. Guy Bovet (Szwajcaria), prof. Herbert Wulf (Niemcy), prof. Ulrik Spang-Hanssen (Dania), prof. Józef Serafin i prof. Julian Gembalski (Polska) oraz wykładach prowadzonych przez prof. Marka Dyżewskiego (Polska).  Specjalizuje się w problematyce interpretacyjnej twórczości Dietricha Buxtehudego i kompozytorów XVII - wiecznej północnoniemieckiej szkoły organowej oraz w realizacji basso continuo w dziełach oratoryjnych mistrzów baroku a także w realizacji akompaniamentu do chorału gregoriańskiego i oprawy muzycznej Mszy św. rytu trydenckiego. W swoim wszechstronnym repertuarze posiada utwory od muzyki dawnej poprzez literaturę organową baroku, romantyzmu i kompozytorów współczesnych. Na swoich koncertach promuje również twórczość organową Mariana Sawy. Posiada wyjątkową umiejętność perfekcyjnej gry a' vista. Koncertuje jako solista, kameralista i akompaniator na renomowanych międzynarodowych festiwalach w Polsce (ponad 100 miast), w Niemczech, w Danii, na Wyspach Alandzkich, Białorusi, Litwie oraz w Rosji. Ma na swoim koncie prawykonania polskie i europejskie utworów Zbigniewa Popielskiego, Zbigniewa Nowackiego oraz Mariana Sawy. Współpracuje z wieloma solistami, chórami, orkiestrami i instytucjami muzycznymi w Polsce i za granicą m. in. z: Rafaelem Gabrielem Przybyłą - obój (absolwent Royal Academy of Music w Londynie); Krzysztofem Sokołowskim - kontrabas barokowy, viola da gamba; Jolantą Sosnowską - skrzypce barokowe / Wiedeń; Romanem Wiszniowskim - wiolonczela Guarneri z ok. 1700 roku; Philippą Hyde - sopran / Londyn, Anną Wolfinger - sopran, Witoldem Wilgosem - lutnia / teorba, Zespołem Trombastic, Fundacją Pro Anima, Instytutem Polskim w Mińsku, Fundacją Muz&Art. Wielokrotnie nagrywał dla Polskiego Radia Białystok i TVP Białystok. Jest twórcą i od roku 2005 dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie oraz od 2010 roku Międzynarodowych Wieczorów Muzycznych u Św. Alberta w Mońkach. Jest również Jurorem i kierownikiem artystycznym Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Organistów im. Franciszka Karpińskiego w Białymstoku. Jest założycielem i kierownikiem artystycznym Orkiestry Instrumentów Historycznych Baroque Collegium Musicum i Zespołu Muzyki Dawnej Charbel Music Ensemble oraz współtworzy Zespół Musica Silvea Aureae. W 2012 roku Towarzystwo im. Mariana Sawy przyznało mu dyplom „Za szczególną promocję utworów organowych Mariana Sawy” oraz uhonorowało srebrnym medalem Towarzystwa.

 


Prezentacja Kościoła


Ekumeniczny Chór Kameralny


Diakonia


Dokumenty


Czytelnia


Teologia


Katalog książek


Biblioteka Synodu

Ks. Michał Jabłoński jest proboszczem parafii od roku 2008. Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i wydziału teologii ewangelickiej New College Uniwersytetu w Edynburgu. Ordynowany na pastora KER 25 maja 1995 r. Przed objęciem parafii warszawskiej służył w parafiach w Pstrążnej i Strzelinie.
tel.: 605 680 557,
e-mail: michal.jablonski@reformowani.org.pl
Pracą parafii kieruje Kolegium Kościelne wraz z proboszczem (pastorem) wchodzącym w jego skład.

Kompleks budynków Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie znajduje się przy al. Solidarności, na odcinku między pl. Bankowym, a ul. Jana Pawła II.

Kościół mieści się przy al. Solidarności 74.
Dom zborowy im. Jana Łaskiego przy al. Solidarności 76a

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie
00-145 Warszawa, al. Solidarności 76a
tel.: 22 636 99 45, e-mail: perwarszawa@reformowani.org.pl
Nr konta: 26 1240 6322 1111 0000 4606 8033
Kancelaria jest czynna w czerwcu
9.00-15.00 - poniedziałek - piątek
niedziela -  po nabożeństwie
Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 10:30 oraz w święta. Nabożeństwa wieczorne odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 19:00. Wszystkie nabożeństwa odbywają się w kościele przy al. Solidarności 74.

Krzyż łaciński

Jesteśmy chrześcijanami

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym,
naszym Panem i Zbawicielem.

Pomnik Reformacji w Genewie

Jesteśmy protestantami

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy
z Bożej łaski przez wiarę.

Krzyż Hugenocki

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Wierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie
według Słowa Bożego.