Ułatwienia dostępu

Program:
Georg Böhm (1661-1733)
Preludium (Ouverture) F-dur
Opracowanie chorałowe: Vater unser im Himmelreich à 2 Clav. et Pedal

Sietze de Vries (* 1973)
Improwizacja

Georg Muffat (1653-1704)
Nova Cyclopeias Harmonica (Aria)
Ad malleorum Ictus Allusio (Temat z wariacjami)

Johannes Brahms (1833-1897)
2 opracowania chorałowe op 122
Herzlich tut mich verlangen nr 9 i 10

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)
Preludium i Fuga c-moll op. 37 nr. 1

Sietze de Vries (* 1973)
Improwizacja

Sietze de Vries działa na arenie międzynarodowej jako koncertujący organista i muzyk kościelny. Studiował grę organową u takich mistrzów jak Wim van Beek i Jos van der Kooy. Studiował także improwizację organową, a jego nauczycielem był słynny Jan Jongepier. Oprócz dyplomów sztuki gry organowej zdobył także dyplom muzyka kościelnego z wyróżnieniem w dziedzinie improwizacji.

Już w czasie studiów w Konserwatoriach w Groningen i Hadze, zdobył uznanie wygrywając 15 nagród w różnych konkursach organowych. Ostatnim wielkim wydarzeniem tego okresu było zwycięstwo w Międzynarodowym Konkursie Improwizacji w Haarlem w 2002 roku.

Od tego momentu międzynarodowa kariera Sietze de Vries bardzo się rozwinęła. Obecnie występuje w wielu krajach europejskich, ale także w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Rosji i Australii. Jako wykładowca improwizacji jest zapraszany do prowadzenia zajęć oraz kursów mistrzowskich, jest także wykładowcą Konserwatorium Prins Claus w Groningen.

Sietze de Vries związany jest z kościołem Martinikerk w Groningen gdzie pracuje jako organista i muzyk kościelny. Jest dyrektorem artystycznym organowego centrum edukacyjnego w Groningen zajmującego się historycznym organowym dziedzctwem tej prowincji z kościołem Petruskerk w Leensa jako głównym centrum kultury.

Oprócz pracy jako organista, koncertujący muzyk i wykładowca, Sietze de Vries jest aktywnym na arenie międzynarodowej przewodnikiem, prowadzącym wykłady i kursy mistrzowskie oraz specjalne programy dla dzieci prezentujące organy. Jego zaangażowanie w promocję młodych talentów wynika także z faktu, że jest stałym współpracownikiem znanych chórów Roder Jongenskoor, The Roden Girl Choristers i Kampen Boys Choir.

Regularnie publikuje artykuły na temat muzyki kościelnej, budownictwa organowego i improwizacji w wielu międzynarodowych czasopismach.

www.sitzedevries.nl


Prezentacja Kościoła


Ekumeniczny Chór Kameralny


Diakonia


Dokumenty


Czytelnia


Teologia


Katalog książek


Biblioteka Synodu

Ks. Michał Jabłoński jest proboszczem parafii od roku 2008. Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i wydziału teologii ewangelickiej New College Uniwersytetu w Edynburgu. Ordynowany na pastora KER 25 maja 1995 r. Przed objęciem parafii warszawskiej służył w parafiach w Pstrążnej i Strzelinie.
tel.: 605 680 557,
e-mail: michal.jablonski@reformowani.org.pl
Pracą parafii kieruje Kolegium Kościelne wraz z proboszczem (pastorem) wchodzącym w jego skład.

Kompleks budynków Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie znajduje się przy al. Solidarności, na odcinku między pl. Bankowym, a ul. Jana Pawła II.

Kościół mieści się przy al. Solidarności 74.
Dom zborowy im. Jana Łaskiego przy al. Solidarności 76a

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie
00-145 Warszawa, al. Solidarności 76a
tel.: 22 636 99 45, e-mail: perwarszawa@reformowani.org.pl
Nr konta: 26 1240 6322 1111 0000 4606 8033
Kancelaria jest czynna w czerwcu
9.00-15.00 - poniedziałek - piątek
niedziela -  po nabożeństwie
Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 10:30 oraz w święta. Nabożeństwa wieczorne odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 19:00. Wszystkie nabożeństwa odbywają się w kościele przy al. Solidarności 74.

Krzyż łaciński

Jesteśmy chrześcijanami

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym,
naszym Panem i Zbawicielem.

Pomnik Reformacji w Genewie

Jesteśmy protestantami

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy
z Bożej łaski przez wiarę.

Krzyż Hugenocki

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Wierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie
według Słowa Bożego.