Ułatwienia dostępu

Program:
Improwizacje organowe na zadane tematy w formach i stylach:

- Preludium, Adagio i Fuga (improwizacja w stylu barokowym)

- 3 opracowania chorałowe w stylu barokowym:
   - w trzygłosie (Cantus firmus w alcie)
   - w czterogłosie (Cantus firmus w sopranie)
   - w czterogłosie (Cantus firmus w tenorze)

- 2 opracowania chorałowe w stylu romantycznym:
   - w trzygłosie (Cantus firmus w sopranie)
   - w czterogłosie (Cantus firmus w tenorze)

- 3 szkice symfoniczne w stylu impresjonistycznym:
   - Prélude
   - Andante cantabile
   - Finale

- Fantazja i Fuga w stylu romantycznym

Dirk Elsemann (1977) pobierał lekcje gry na organach u Alfreda Heinzela w wieku 7 lat. W latach 1989-1992 był organistą kościoła protestanckiego w Bocholt. Następnie w latach 1992-1993 w katolickiej parafia Liebfrauen w Bocholt w okresie wakatu na stanowisku A. W latach 1993-1994 pełnił obowiązki organisty w parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bocholt. oraz w latach 1994-2000 w parafii Heilig Kreuz w Bocholt. W 1994 roku Elsemann został laureatem pierwszej nagrody (improwizacja organowa) na ogólnokrajowym młodzieżowym konkursie muzyki w Lipsku (Jugend musiziert). Brał udział w różnych kursach mistrzowskich i seminariach z zakresu artystycznej gry na organach i improwizacji m.in. u Andersa Bondemana, Helmuta Deutscha, Jona Laukvika, Petera Planyavsky'ego, Jana Raasa i Daniela Rotha. W latach 1995-1997 uczył się również pod okiem ówczesnego organisty bazyliki mariackiej w Kevelaer Wolfganga Seifena. W latach 1997 - 2004 Elsemann studiował muzykę kościelną w RSH w Düsseldorfie i UdK Berlinie. Jego nauczycielami byli: Stefan Schmidt, Leo van Doeselaar, Erwin Wiersinga, Paolo Crivellaro, Wolfgang Seifen, Raimund Wippermann i Uwe Gronostay. W 1999 roku zdobył w Düsseldorfie nagrodę Gottfrieda Schreuera za artystyczną grę na organach i improwizację. W 2001 roku Elsemann otrzymał stypendium Fundacji Alfreda Sittarda w ramach programu stypendialnego dla uzdolnionych. Od 2001 roku jest muzykiem kościelnym, organistą kościoła Świętego Krzyża w Berlinie-Wilmersdorfie. Prowadzi wiele zaawansowanych szkoleń z zakresu improwizacji. Od semestru zimowego 2003 Elsemann jest wykładowcą gry liturgicznej na organach i improwizacji w Instytucie Muzyki Kościelnej UdK w Berlinie. W latach 2004-2008 zrekonstruował i rozbudował romantyczne organy Steinmeyera w kościele Świętego Krzyża w Berlinie-Wilmersdorfie. W 2005 roku zdał z wyróżnieniem egzamin koncertowy z  improwizacji organowej. W 2014 roku został powołany przez ówczesnego arcybiskupa Berlina kardynała Rainera Marię Woelki do Arcybiskupiej Komisji Muzyki Kościelnej w Berlinie. Od 2016 roku jest również wykładowcą gry liturgicznej, gry organowej i improwizacji na Uniwersytecie Muzyki, Teatru i Mediów w Hanowerze. Jego muzyczną twórczość dopełnia ogólnoeuropejska działalność koncertowa, a także nagrania radiowe i płyty CD.


Prezentacja Kościoła


Ekumeniczny Chór Kameralny


Diakonia


Dokumenty


Czytelnia


Teologia


Katalog książek


Biblioteka Synodu

Ks. Michał Jabłoński jest proboszczem parafii od roku 2008. Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i wydziału teologii ewangelickiej New College Uniwersytetu w Edynburgu. Ordynowany na pastora KER 25 maja 1995 r. Przed objęciem parafii warszawskiej służył w parafiach w Pstrążnej i Strzelinie.
tel.: 605 680 557,
e-mail: michal.jablonski@reformowani.org.pl
Pracą parafii kieruje Kolegium Kościelne wraz z proboszczem (pastorem) wchodzącym w jego skład.

Kompleks budynków Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie znajduje się przy al. Solidarności, na odcinku między pl. Bankowym, a ul. Jana Pawła II.

Kościół mieści się przy al. Solidarności 74.
Dom zborowy im. Jana Łaskiego przy al. Solidarności 76a

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie
00-145 Warszawa, al. Solidarności 76a
tel.: 22 636 99 45, e-mail: perwarszawa@reformowani.org.pl
Nr konta: 26 1240 6322 1111 0000 4606 8033
Kancelaria jest czynna w czerwcu
9.00-15.00 - poniedziałek - piątek
niedziela -  po nabożeństwie
Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 10:30 oraz w święta. Nabożeństwa wieczorne odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 19:00. Wszystkie nabożeństwa odbywają się w kościele przy al. Solidarności 74.

Krzyż łaciński

Jesteśmy chrześcijanami

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym,
naszym Panem i Zbawicielem.

Pomnik Reformacji w Genewie

Jesteśmy protestantami

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy
z Bożej łaski przez wiarę.

Krzyż Hugenocki

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Wierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie
według Słowa Bożego.