Ułatwienia dostępu

Program koncertu:
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Preludium i Fuga a-moll BWV 543

Robert Schumann (1810-1856)
Vier Skizzen für den Pedalflügel op. 58
I.    Nicht schnell und sehr markiert
II.  Nicht schnell und sehr markiert
III.    Lebhaft
IV.   Allegretto

César Franck (1822-1890)
               Cantabile
               Pièce héroïque

 Ansgar Wallenhorst
                  Improwizacja na podany temat
 
Ansgar Wallenhorst jest kantorem w kościele św. Piotra i Pawła w Ratingen od 1998 roku. Jest zwycięzcą  i zdobywcą Grand Prix 43. Międzynarodowego Konkursu Improwizacji w Haarlem (Holandia). Odbył podróże do ponad 20 krajów w Europie, Azji, Ameryce Północnej i Australii. Urodził się w Walsum nad Dolnym Renem w 1967 roku, wykształcenie muzyczne rozpoczął w wieku 12 lat. Po studiach na Uniwersytecie Muzycznym   w Würzburgu w klasie organów i improwizacji prof. Günthera Kaunzingera, w klasie fortepianu prof. Normana Shetlera oraz w klasie teorii muzyki prof. 1991 i został przyjęty do mistrzowskiej klasy organów prof. Kaunzingera. W wieku 25 lat otrzymał dyplom mistrzowski Wyższej Szkoły Muzycznej w Würzburgu. Studiował dalej sztukę improwizacji, ucząc się u Thierry'ego Escaicha oraz w klasie Oliviera Latry'ego w Paryżu. Ostatecznie ukształtował swoją formację jako improwizator na kursach mistrzowskich w Zurychu u Jean Guillou.
Ansgar Wallenhorst studiował teologię i filozofię w Münster i Paryżu i jako teolog poświęca się dialogowi między dyscyplinami artystycznymi a dyskursem filozoficzno-teologicznym.
Ansgar Wallenhorst jest dyrektorem artystycznym festiwalu Orgelwetlen Ratingen, który jako centrum muzyki kościelnej w sercu regionu kulturowego Ren-Ruhr, Orgelwelten Ratingen wyrobił sobie markę dzięki grantom, zamówionym kompozycjom i otwarciu na nowe formaty artystyczne. W 2012 r. w Ratingen zrealizowano prototyp innowacyjnej, wspieranej sieciowo technologii sterowania organami, która otwiera przed organistami rolę projektanta dźwięku i oferuje grę na organach płynącą z nowych możliwości artystycznych.
Artysta był wykładowcą  w Musikhochschule w Dortmundzie oraz w Audimax Uniwersytetu Ruhry w Bochum. Obecnie realizuje swój interdyscyplinarny styl nauczania jako mentor i nauczyciel studentów z Niemiec i zagranicy, a także na corocznym kursie letnim w opactwie Glenstal (Irlandia). Jako gościnny wykładowca na uniwersytetach, akademiach i festiwalach oraz jako członek jury międzynarodowych konkursów (Haarlem, Strassbourg, Angers). Jako zwycięzca 3ème Concours d'orgue de la Ville de Paris jest również oddany promowaniu młodych talentów.


Prezentacja Kościoła


Ekumeniczny Chór Kameralny


Diakonia


Dokumenty


Czytelnia


Teologia


Katalog książek


Biblioteka Synodu

Ks. Michał Jabłoński jest proboszczem parafii od roku 2008. Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i wydziału teologii ewangelickiej New College Uniwersytetu w Edynburgu. Ordynowany na pastora KER 25 maja 1995 r. Przed objęciem parafii warszawskiej służył w parafiach w Pstrążnej i Strzelinie.
tel.: 605 680 557,
e-mail: michal.jablonski@reformowani.org.pl
Pracą parafii kieruje Kolegium Kościelne wraz z proboszczem (pastorem) wchodzącym w jego skład.

Kompleks budynków Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie znajduje się przy al. Solidarności, na odcinku między pl. Bankowym, a ul. Jana Pawła II.

Kościół mieści się przy al. Solidarności 74.
Dom zborowy im. Jana Łaskiego przy al. Solidarności 76a

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie
00-145 Warszawa, al. Solidarności 76a
tel.: 22 636 99 45, e-mail: perwarszawa@reformowani.org.pl
Nr konta: 26 1240 6322 1111 0000 4606 8033
Kancelaria jest czynna w czerwcu
9.00-15.00 - poniedziałek - piątek
niedziela -  po nabożeństwie
Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 10:30 oraz w święta. Nabożeństwa wieczorne odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 19:00. Wszystkie nabożeństwa odbywają się w kościele przy al. Solidarności 74.

Krzyż łaciński

Jesteśmy chrześcijanami

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym,
naszym Panem i Zbawicielem.

Pomnik Reformacji w Genewie

Jesteśmy protestantami

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy
z Bożej łaski przez wiarę.

Krzyż Hugenocki

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Wierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie
według Słowa Bożego.