Ułatwienia dostępu

6. Niedziela po Wielkanocy
Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego
Ps 47, 2-10 1 Krl 8, 22-24.26-28 Łk 24, 44-53
Kazanie: Dz 1, 3-11

1. Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską, w niedzielę, 19 maja 2024 r., w Święto Zesłania Ducha Świętego rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński. Aktem chrztu zostanie przyjęta do naszego Kościoła Rekha Śreeragam z Indii. Dzisiejsze nabożeństwo wieczorne rozpocznie się o godz. 19.00 i poprowadzą je ks. Ewa Jóźwiak i kaznodzieja świecki Władysław Scholl.
2. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem.
3. Diakonia dyżuruje w środę, 15 maja, w godz. 10.00-12.00.
4. Próby naszego Chóru odbywają się w piątki, o godz. 18.00 w sali parafialnej.
5. Następne spotkanie z cyklu „Południe z Biblią” odbędzie się, w środę, 15 maja, o godz. 12.00, studium biblijne rozpocznie się o godz. 18.00 a zajęcia dotyczące nauki naszego Kościoła i medytacje chrześcijańskie rozpoczną się o godz. 19.00.
6. Spotkanie z cyklu „Wieczór z Biblią” odbędzie się online w czwartek, 16 maja 2024 r. o godz. 19.00. Dotychczasowe Spotkania z Biblią można obejrzeć na parafialnym kanale YouTube.
7. Zajęcia przedkonfirmacyjne odbędą się w sobotę, 18 maja, o godz. 10.30.
8. W piątek 17 maja o godzinie 18.00 odbędzie się po raz drugi w naszym kościele ekumeniczne nabożeństwo we współpracy z Fundacją Wiara i Tęcza z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii Bifobii i Transfobii (IDAHOBIT) pod hasłem z „Bądźcie mocni i odważni” (5 Mż 31,6). Będziemy modlić się o poczucie bezpieczeństwa, szacunek i wolność od przemocy dla osób LGBT+, które także w naszym kraju doświadczają dyskryminacji i agresji. Nabożeństwo poprowadzą ks. Michał Jabłoński, ks. Adam Świeżyński z Kościoła Rzymskokatolickiego oraz ks. Halina Radacz z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, która wygłosi kazanie. Po nabożeństwie zapraszamy na agapę w domu zborowym. Zapraszamy wszystkich na to nabożeństwo.

9. W sobotę, 18 maja, w parafii ewangelicko-reformowanej w Zelowie odbędzie się się coroczna wiosenna sesja Synodu naszego Kościoła. W związku z tym po dzisiejszym nabożeństwie zwołane zostało spotkanie delegatów na Synod naszej parafii.
10. Jak co roku nasza parafia bierze udział w Nocy Muzeów, która odbędzie się w sobotę 18 maja w godzinach wieczornych. Zapraszamy do udziału!
11. Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego zaprasza na spotkanie 20 maja z prof. dr hab. Małgorzatą Omilanowska-Kilijańczyk, która wygłosi prelekcję: „Pałac i plac Saski" . Profesor Małgorzata Omilanowska-Kulijańczyk, jest historyczką sztuki, profesorem nauk humanistycznych, zawodowo związana z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk. W latach 2012-2014 pełniła funkcję podsekretarza stanu, a w latach 2014-2015 ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Specjalizuje się w ;problemach architektury XIX i ;XX wieku. Gościnnie wykładała na wielu uniwersytetach europejskich. Jest autorką wielu publikacji naukowych, jest też autorką lub współautorką przewodników turystycznych. Spotkanie odbędzie się w sali parafialnej nr 1, ul. Kredytowa 4 (lok.1, domofon) o godz. 17:30. Spotkania warszawskiego oddziału PTEw mają charakter otwarty. Serdecznie zapraszamy!
12. Już teraz pragniemy ogłosić, że coroczny piknik parafialny odbędzie się w Józefowie, w sobotę, 15 czerwca od godz. 12.00.
13. Pragniemy również z radością ogłosić, że w niedzielę, 16 czerwca, w trakcie nabożeństwa przyjmiemy do naszego Kościoła pięcioro nowych braci i sióstr.
14. Kolekta z ostatniego nabożeństwa niedzielnego wyniosła 705 zł. Ofiary można również wpłacać na konto parafialne z dopiskiem „Kolekta z dnia 12. 05. 2024”. Posiadamy również terminal płatniczy, przy pomocy którego łatwiej dokonać kolekty przy wyjściu z kościoła.
15. Po nabożeństwie zapraszamy do sali parafialnej na kawę i herbatę.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie. Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.


Prezentacja Kościoła


Ekumeniczny Chór Kameralny


Diakonia


Dokumenty


Czytelnia


Teologia


Katalog książek


Biblioteka Synodu

Ks. Michał Jabłoński jest proboszczem parafii od roku 2008. Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i wydziału teologii ewangelickiej New College Uniwersytetu w Edynburgu. Ordynowany na pastora KER 25 maja 1995 r. Przed objęciem parafii warszawskiej służył w parafiach w Pstrążnej i Strzelinie.
tel.: 605 680 557,
e-mail: michal.jablonski@reformowani.org.pl
Pracą parafii kieruje Kolegium Kościelne wraz z proboszczem (pastorem) wchodzącym w jego skład.

Kompleks budynków Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie znajduje się przy al. Solidarności, na odcinku między pl. Bankowym, a ul. Jana Pawła II.

Kościół mieści się przy al. Solidarności 74.
Dom zborowy im. Jana Łaskiego przy al. Solidarności 76a

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie
00-145 Warszawa, al. Solidarności 76a
tel.: 22 636 99 45, e-mail: perwarszawa@reformowani.org.pl
Nr konta: 26 1240 6322 1111 0000 4606 8033
Kancelaria jest czynna w czerwcu
9.00-15.00 - poniedziałek - piątek
niedziela -  po nabożeństwie
Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 10:30 oraz w święta. Nabożeństwa wieczorne odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 19:00. Wszystkie nabożeństwa odbywają się w kościele przy al. Solidarności 74.

Krzyż łaciński

Jesteśmy chrześcijanami

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym,
naszym Panem i Zbawicielem.

Pomnik Reformacji w Genewie

Jesteśmy protestantami

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy
z Bożej łaski przez wiarę.

Krzyż Hugenocki

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Wierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie
według Słowa Bożego.