Ułatwienia dostępu

4. Niedziela po Trójcy Świętej
Ps 42, 2-6 Rz 12, 17-21 Łk 6, 36-42
Kazanie: 1 Sm 24, 1-20

Dziś mija 40-ta rocznicę śmierci śp. Wiktorii Bolesławskiej, urodzonej 23 grudnia 1902 r. w Warszawie, a zmarłej 23 czerwca 1984 r. też w Warszawie, we wspomnieniu łączymy się z: zięciem – ks. Zdzisławem Trandą, wnuczką, wnukiem i prawnukami z rodzinami oraz bratanicami z rodzinami.

1. Nabożeństwo w niedzielę, 30 czerwca 2024 r., rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński.
2. Dzisiaj w naszym kościele o godz. 19.00 odbędzie się kolejny koncert organowy w ramach Międzynarodowego Cyklu Koncertów Organowych. Na zabytkowych organach Schlag und Sohne z 1900 roku zagra Marcin Armański. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!
3. Zajęcia Szkoły Niedzielnej zostaną wznowione po przerwie wakacyjnej w niedzielę, 8 września 2024 r.
4. Diakonia dyżuruje w środę, 26 czerwca, w godz. 10.00-12.00.
5. Ostatnia przed wakacjami próba naszego Chóru odbędzie się w piątek, 28 czerwca, o godz. 18.00 w sali parafialnej.

6. Ostatnie przed wakacjami Studium biblijne odbędzie się w środę, 26 czerwca, o godz. 18.00.
7. Zajęcia przedkonfirmacyjne zostaną wznowione po przerwie wakacyjnej w sobotę, 7 września 2024 r.
8. Chór Modo Maiorum zaprasza na koncert kończący sezon koncertowy 2023/24, który odbędzie się w naszym kościele we wtorek, 25 czerwca, o godz. 19.00. W programie znajdzie się muzyka religijna i świecka różnych narodów i epok. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!
9. Kolekta z ostatniego nabożeństwa niedzielnego wyniosła 1.452 zł. Ofiary można również wpłacać na konto parafialne z dopiskiem „Kolekta z dnia 23.06.2024”. Posiadamy również terminal płatniczy, przy pomocy którego łatwiej dokonać kolekty przy wyjściu z kościoła.
10. Po nabożeństwie zapraszamy do sali parafialnej na kawę i herbatę.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie. Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.


Prezentacja Kościoła


Ekumeniczny Chór Kameralny


Diakonia


Dokumenty


Czytelnia


Teologia


Katalog książek


Biblioteka Synodu

Ks. Michał Jabłoński jest proboszczem parafii od roku 2008. Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i wydziału teologii ewangelickiej New College Uniwersytetu w Edynburgu. Ordynowany na pastora KER 25 maja 1995 r. Przed objęciem parafii warszawskiej służył w parafiach w Pstrążnej i Strzelinie.
tel.: 605 680 557,
e-mail: michal.jablonski@reformowani.org.pl
Pracą parafii kieruje Kolegium Kościelne wraz z proboszczem (pastorem) wchodzącym w jego skład.

Kompleks budynków Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie znajduje się przy al. Solidarności, na odcinku między pl. Bankowym, a ul. Jana Pawła II.

Kościół mieści się przy al. Solidarności 74.
Dom zborowy im. Jana Łaskiego przy al. Solidarności 76a

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie
00-145 Warszawa, al. Solidarności 76a
tel.: 22 636 99 45, e-mail: perwarszawa@reformowani.org.pl
Nr konta: 26 1240 6322 1111 0000 4606 8033
Kancelaria jest czynna w czerwcu
9.00-15.00 - poniedziałek - piątek
niedziela -  po nabożeństwie
Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 10:30 oraz w święta. Nabożeństwa wieczorne odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 19:00. Wszystkie nabożeństwa odbywają się w kościele przy al. Solidarności 74.

Krzyż łaciński

Jesteśmy chrześcijanami

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym,
naszym Panem i Zbawicielem.

Pomnik Reformacji w Genewie

Jesteśmy protestantami

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy
z Bożej łaski przez wiarę.

Krzyż Hugenocki

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Wierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie
według Słowa Bożego.