Ułatwienia dostępu

Niedziela Palmowa
Ps 69, 2-4.8-10,21-22.30-31 Iz 50,4-9 J 12, 12-19
Kazanie: Flp 2, 5-11

1. Spotkamy się Wielki Czwartek, 28 marca, o godz. 18.00, w sali parafialnej na przygotowaniu do Wieczerzy Pańskiej. Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską w Wielki Piątek, 29 marca, rozpocznie się o godz. 17.00, w Niedzielę Zmartwychwstania, 31 marca, nabożeństwo z Wieczerzą Pańską rozpocznie się o godz. 10.30 a w Poniedziałek Wielkanocny, 1 kwietnia, o godz. 10.30.
2. Lekcje Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem. Następne zajęcia Szkoły Niedzielnej odbędą się po Świętach, w niedzielę, 7 kwietnia.
3. Diakonia wznowi swój dyżur w środę, 3 kwietnia, w godz. 10.00-12.00.
4. Próby naszego Chóru odbywają się w piątki, o godz. 18.00 w sali parafialnej.
5. Następne spotkanie z cyklu „Południe z Biblią” odbędzie się, w środę, 3 kwietnia, o godz. 12.00, studium biblijne rozpocznie się o godz. 18.00 a zajęcia dotyczące nauki naszego Kościoła i medytacje chrześcijańskie rozpoczną się o godz. 19.00.
6. Spotkanie z cyklu „Wieczór z Biblią” odbędzie się w czwartek, 4 kwietnia 2024 r. Dotychczasowe Spotkania z Biblią można obejrzeć na parafialnym kanale YouTube.
7. Zajęcia przedkonfirmacyjne odbędą się w sobotę, 6 kwietnia, o godz. 10.30.

8. Kolegium Kościelne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie zwołuje na niedzielę, 7 kwietnia 2024 r. na godz. 12.00 Nadzwyczajne Ogólne Zgromadzenie Zboru poświęcone sprawom synodalnym, które odbędzie się w sali zborowej w budynku parafialnym przy al. Solidarności 76A, a poprowadzi je pan Piotr Niewieczerzał.
9. Kolegium Kościelne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie zwołuje na niedzielę, 14 kwietnia 2024 r. na godz. 12.00 wiosenne Ogólne Zgromadzenie Zboru, które odbędzie się w sali zborowej w budynku parafialnym przy al. Solidarności 76A.
10. Ukazała się pierwsza w tym roku JEDNOTA, a w niej m.in. artykuły związane z Wielkanocą, kolejny odcinek rozważań nad Dekalogiem, artykuł na temat teologii urzędu u Jana Kalwina oraz wiadomości z Kościoła. Zapraszamy do odbioru i zakupu naszego kwartalnika, który dostępny jest w kancelarii parafialnej.
11. Kolekta z ostatniego nabożeństwa wyniosła 827 zł. Ofiary można również wpłacać na konto parafialne z dopiskiem „Kolekta z dnia 24. 03. 2024”. Posiadamy również terminal płatniczy, przy pomocy którego łatwiej dokonać kolekty przy wyjściu z kościoła.
12. Po nabożeństwie zapraszamy do sali parafialnej na kawę i herbatę.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.


Prezentacja Kościoła


Ekumeniczny Chór Kameralny


Diakonia


Dokumenty


Czytelnia


Teologia


Katalog książek


Biblioteka Synodu

Ks. Michał Jabłoński jest proboszczem parafii od roku 2008. Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i wydziału teologii ewangelickiej New College Uniwersytetu w Edynburgu. Ordynowany na pastora KER 25 maja 1995 r. Przed objęciem parafii warszawskiej służył w parafiach w Pstrążnej i Strzelinie.
tel.: 605 680 557,
e-mail: michal.jablonski@reformowani.org.pl
Pracą parafii kieruje Kolegium Kościelne wraz z proboszczem (pastorem) wchodzącym w jego skład.

Kompleks budynków Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie znajduje się przy al. Solidarności, na odcinku między pl. Bankowym, a ul. Jana Pawła II.

Kościół mieści się przy al. Solidarności 74.
Dom zborowy im. Jana Łaskiego przy al. Solidarności 76a

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie
00-145 Warszawa, al. Solidarności 76a
tel.: 22 636 99 45
Nr konta: 26 1240 6322 1111 0000 4606 8033
Kancelaria jest czynna:
12.00-20.00 - poniedziałek, środa; 12.00-16.00 - piątek
niedziela -  po nabożeństwie
Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 10:30 oraz w święta. Nabożeństwa wieczorne odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 19:00. Wszystkie nabożeństwa odbywają się w kościele przy al. Solidarności 74.

Krzyż łaciński

Jesteśmy chrześcijanami

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym,
naszym Panem i Zbawicielem.

Pomnik Reformacji w Genewie

Jesteśmy protestantami

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy
z Bożej łaski przez wiarę.

Krzyż Hugenocki

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Wierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie
według Słowa Bożego.