Ułatwienia dostępu

2. Niedziela Pasyjna
Ps 25, 1-9     Rz 5, 1-11    J 3, 14-21
Kazanie: 4 Mż 21, 4-9

 1. Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską w niedzielę, 3 marca 2024 r., rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Roman Lipiński.
 2. Comiesięczne nabożeństwo ekumeniczne odbędzie się w poniedziałek, 4 marca 2024 r., o godz. 18.00 w naszym kościele. Nabożeństwo poprowadzi kaznodzieja świecki Władysław Scholl, a kazanie wygłosi Agnieszka Godfrejów Tarnogórska z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.  
 3. Lekcje Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem. 
 4. Diakonia dyżuruje w środę, 21 lutego, w godz. 10.00-12.00.
 5. Próby naszego Chóru odbywają się w piątki, o godz. 18.00 w sali parafialnej.
 6. W środę, 28 lutego, spotkanie z cyklu „Południe z Biblią” odbędzie się, o godz. 12.00, studium biblijne rozpocznie się o godz. 18.00 a zajęcia dotyczące nauki naszego Kościoła i medytacje chrześcijańskie rozpoczną się o godz. 19.00. 
 7. Spotkanie z cyklu „Wieczór z Biblią” odbędzie się w czwartek, 29 lutego 2024 r. Dotychczasowe Spotkania z Biblią można obejrzeć na parafialnym kanale YouTube. 
 8. Zajęcia przedkonfirmacyjne odbędą się w sobotę, 2 marca, o godz. 10.30. 
 9. Zapraszamy na spotkanie po nabożeństwie, 25 lutego, dotyczące organizacji obchodów 250-lecia naszej parafii, które przypadnie w 2026 roku. 
 10. Komitet Krajowy ŚDM i Komisja Kobiet PRE serdecznie zapraszają na ekumeniczne nabożeństwo pod hasłem zaczerpniętym z Listu do Efezjan 4,3: „…We wzajemnej więzi, jaką daje pokój”. Nabożeństwo odbędzie się 1 marca 2024 r. o godz. 17.00 w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie, przy al. „Solidarności” 74. 
 11. Chrześcijańska Akademia Teologiczna oraz Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna zaprasza na międzynarodową konferencję naukową „Przemiany ekumenizmu”, której punktem wyjścia jest oświadczenie I fazy dialogu luterańsko-pentakostalnego „Duch Pana nade mną”, który ukazał się na Zgromadzenie Ogólne ŚFL w Krakowie. Konferencja odbędzie się 8 marca 2024 r. w Akademii, istnieje możliwość wzięcia udziału w trybie online – szczegóły w dołączonym zaproszeniu. Wśród prelegentów udało nam się zgromadzić wiodących ekumenistów obu tradycji, którzy brali udział w globalnym dialogu. Językiem konferencji będzie polski i angielski.
 12. Kolekta z ostatniego nabożeństwa wyniosła 724 zł. Ofiary można również wpłacać na konto parafialne z dopiskiem „Kolekta z dnia 25.02.2024”. Posiadamy również terminal płatniczy, przy pomocy którego łatwiej dokonać kolekty przy wyjściu z kościoła.
 13. Po nabożeństwie zapraszamy do sali parafialnej na kawę i herbatę i będziemy rozmawiać o rocznicy 250-lecia naszej Parafii przypadającej w roku 2026.
 14. Podajemy stan Funduszu Uchodźca: do tej pory wpłacono 113.864,82 zł i 235 Euro, wykorzystano 100.099,84 zł. Pozostało 13.764,98 zł oraz 235 Euro. 

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie. 
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.


Prezentacja Kościoła


Ekumeniczny Chór Kameralny


Diakonia


Dokumenty


Czytelnia


Teologia


Katalog książek


Biblioteka Synodu

Ks. Michał Jabłoński jest proboszczem parafii od roku 2008. Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i wydziału teologii ewangelickiej New College Uniwersytetu w Edynburgu. Ordynowany na pastora KER 25 maja 1995 r. Przed objęciem parafii warszawskiej służył w parafiach w Pstrążnej i Strzelinie.
tel.: 605 680 557,
e-mail: michal.jablonski@reformowani.org.pl
Pracą parafii kieruje Kolegium Kościelne wraz z proboszczem (pastorem) wchodzącym w jego skład.

Kompleks budynków Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie znajduje się przy al. Solidarności, na odcinku między pl. Bankowym, a ul. Jana Pawła II.

Kościół mieści się przy al. Solidarności 74.
Dom zborowy im. Jana Łaskiego przy al. Solidarności 76a

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie
00-145 Warszawa, al. Solidarności 76a
tel.: 22 636 99 45
Nr konta: 26 1240 6322 1111 0000 4606 8033
Kancelaria jest czynna:
12.00-20.00 - poniedziałek, środa; 12.00-16.00 - piątek
niedziela -  po nabożeństwie
Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 10:30 oraz w święta. Nabożeństwa wieczorne odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 19:00. Wszystkie nabożeństwa odbywają się w kościele przy al. Solidarności 74.

Krzyż łaciński

Jesteśmy chrześcijanami

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym,
naszym Panem i Zbawicielem.

Pomnik Reformacji w Genewie

Jesteśmy protestantami

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy
z Bożej łaski przez wiarę.

Krzyż Hugenocki

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Wierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie
według Słowa Bożego.