Ułatwienia dostępu

2. Niedziela po Epifanii   
Ps 105, 1-8     2 Mż 33, 18-23    J 2, 1-11  
Kazanie: Hbr 12, 12-25

    1. Nabożeństwo w niedzielę, 21 stycznia 2024 r., rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński. Dzisiejsze nabożeństwo wieczorne odbędzie się o godz. 19.00 i poprowadzi je kaznodziejka świecka Ewa Jóźwiak. 
    2. Lekcje Szkoły Niedzielnej odbywaj się równolegle z nabożeństwem. W związku z rozpoczynającymi się jutro feriami zimowymi, następne zajęcia Szkoły Niedzielnej odbędą się w niedzielę, 4 lutego 2024 r. 
    3. Diakonia dyżuruje w środę, 17 stycznia, w godz. 10.00-12.00.
    4. Próba naszego Chóru odbędzie się w piątek, 19 stycznia, o godz. 18.00 w sali parafialnej.
    5. W środę, 17 stycznia, spotkanie z cyklu „Południe z Biblią”, odbędzie się, o godz. 12.00, studium biblijne rozpocznie się o godz. 18.00 a zajęcia dotyczące nauki naszego Kościoła i medytacje chrześcijańskie rozpoczną się o godz. 19.00. 
    6. W dniach 18-25 stycznia 2023 r. odbędzie się kolejny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, którego hasłem są słowa: „Będziesz miłował Pana, swego Boga…a swego bliźniego jak siebie samego” (Łk 10, 27). Nabożeństwa odbywać się będą w kościołach zgromadzonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i w kościołach rzymskokatolickich stolicy. Nabożeństwo ekumeniczne w naszym kościele odbędzie się w sobotę, 20 stycznia, o godz. 18.00, a kazanie wygłosi ks. Wiesław Dawidowski, duchowny rzymskokatolicki, augustianin. Zapraszamy do udziału w tym nabożeństwie, jak również we wszystkich nabożeństwach ekumenicznych. Programy nabożeństw dostępne są w kościele, w holu parafii i na stronie internetowej i FB naszej parafii.
    7. W związku z udziałem proboszcza w nabożeństwach ekumenicznych i wyjazdem do Pragi na seminarium teologiczne, w czwartki, 18 i 25 stycznia, spotkania z cyklu „Wieczór z Biblią” nie odbędą się. Następne spotkanie odbędzie się w czwartek, 1 lutego 2024 r. Dotychczasowe Spotkania z Biblią można obejrzeć na parafialnym kanale YouTube. 
    8. Zajęcia przedkonfirmacyjne odbędą się w sobotę, 3 lutego, o godz. 10.30. 
    9. Na parafialnym kanale YouTube, w nowej playliście: Parafie KER w Polsce można obejrzeć filmy prezentujące te mniej i bardziej znane parafie naszego Kościoła. Dostępna jest już opowieść o parafii w Pstrążnej, Strzelinie, Żychlinie i Bełchatowie a wkrótce ukażą prezentacje kolejnych zborów. Autorami filmów są Elżbieta i Wojciech Baranowie.
    10. Zachęcamy również do odnowienia prenumeraty naszego kwartalnika JEDNOTA na 2024 rok. Cena 1 egz. 15 zł, roczna prenumerata 60 zł.   
    11. Polskie Towarzystwo Ewangelickie zaprasza na spotkanie w poniedziałek, 15 stycznia o godz. 17:30, podczas którego pani Aldona Karska opowie o aniołach chrzcielnych na Mazurach i nie telko. Serdecznie zapraszamy. 
    12. Kolekta z ostatniego nabożeństwa wyniosła 843 zł. Ofiary można również wpłacać na konto parafialne z dopiskiem „Kolekta z dnia 14. 01. 2024”. Posiadamy również terminal płatniczy, przy pomocy którego łatwiej dokonać kolekty przy wyjściu z kościoła.
    13. Stan Funduszu Uchodźca wynosi: do tej pory wpłacono 109.535,31 zł i 235 Euro, wykorzystano 95.599,49 zł. Pozostało 13.935,47 zł oraz 235 Euro. 

 

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie. 
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku 
w materiałach związanych z wydarzeniem.


Prezentacja Kościoła


Ekumeniczny Chór Kameralny


Diakonia


Dokumenty


Czytelnia


Teologia


Katalog książek


Biblioteka Synodu

Ks. Michał Jabłoński jest proboszczem parafii od roku 2008. Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i wydziału teologii ewangelickiej New College Uniwersytetu w Edynburgu. Ordynowany na pastora KER 25 maja 1995 r. Przed objęciem parafii warszawskiej służył w parafiach w Pstrążnej i Strzelinie.
tel.: 605 680 557,
e-mail: michal.jablonski@reformowani.org.pl
Pracą parafii kieruje Kolegium Kościelne wraz z proboszczem (pastorem) wchodzącym w jego skład.

Kompleks budynków Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie znajduje się przy al. Solidarności, na odcinku między pl. Bankowym, a ul. Jana Pawła II.

Kościół mieści się przy al. Solidarności 74.
Dom zborowy im. Jana Łaskiego przy al. Solidarności 76a

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie
00-145 Warszawa, al. Solidarności 76a
tel.: 22 636 99 45
Nr konta: 26 1240 6322 1111 0000 4606 8033
Kancelaria jest czynna:
12.00-20.00 - poniedziałek, środa; 12.00-16.00 - piątek
niedziela -  po nabożeństwie
Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 10:30 oraz w święta. Nabożeństwa wieczorne odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 19:00. Wszystkie nabożeństwa odbywają się w kościele przy al. Solidarności 74.

Krzyż łaciński

Jesteśmy chrześcijanami

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym,
naszym Panem i Zbawicielem.

Pomnik Reformacji w Genewie

Jesteśmy protestantami

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy
z Bożej łaski przez wiarę.

Krzyż Hugenocki

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Wierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie
według Słowa Bożego.