Ułatwienia dostępu

1. Niedziela Pasyjna   
Ps 91, 1-6.9-12     1 Mż 3, 1-24    Hbr 4, 14-16          
Kazanie: Mt 4, 1-11

 1. Nabożeństwo w niedzielę, 25 lutego 2024 r., rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński.
 2. Lekcje Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem. 
 3. Diakonia dyżuruje w środę, 21 lutego, w godz. 10.00-12.00.
 4. Próby naszego Chóru odbywają się w piątki, o godz. 18.00 w sali parafialnej.
 5. W środę, 21 lutego, spotkanie z cyklu „Południe z Biblią” odbędzie się, o godz. 12.00, studium biblijne rozpocznie się o godz. 18.00 a zajęcia dotyczące nauki naszego Kościoła i medytacje chrześcijańskie rozpoczną się o godz. 19.00. 
 6. Spotkanie z cyklu „Wieczór z Biblią” odbędzie się w czwartek, 22 lutego 2024 r. o godz. 19:00. Dotychczasowe Spotkania z Biblią można obejrzeć na parafialnym kanale YouTube. 
 7. Zajęcia przedkonfirmacyjne odbędą się w sobotę, 24 lutego, o godz. 10.30. 
 8. Z radością informujemy, że w czwartek 15 lutego, dr Ewa Jóźwiak zdała pierwszy egzamin konsystorski, który uprawnia ją do ordynacji na duchowną w naszym Kościele. 
 9. Warszawski oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego zaprasza na spotkanie w poniedziałek, 19 lutego o godz. 17.30. Prelekcję "Mozaikowa Rawenna rzymska i bizantyjska"  wygłosi prof. Elżbieta Jastrzębowska. Pani profesor jest archeologiem klasycznym, historykiem sztuki wczesnochrześcijańskiej. Jest autorką wielu publikacji naukowych. W latach 2005-2009 kierowała stacją naukową PAN w Rzymie, a w latach 2009-2016  Zakładem Archeologii Klasycznej UW. Spotkanie odbędzie się w sali parafialnej nr 1, przy ul. Kredytowej 4. Wstęp wolny, zapraszamy!
 10. Zapraszamy na spotkanie po nabożeństwie, 25 lutego, dotyczące organizacji obchodów 250-lecia naszej parafii, które przypadnie w 2026 roku. 
 11. Pierwszy z cyklu tegorocznych koncertów organowych odbędzie się 25 lutego o godz. 19:00. Wstęp wolny, zapraszamy!
 12. Kolekta z ostatniego nabożeństwa wyniosła 724 zł. Ofiary można również wpłacać na konto parafialne z dopiskiem „Kolekta z dnia 18. 02. 2024”. Posiadamy również terminal płatniczy, przy pomocy którego łatwiej dokonać kolekty przy wyjściu z kościoła.
 13. Po nabożeństwie zapraszamy do sali parafialnej na kawę i herbatę.
 14. Podajemy stan Funduszu Uchodźca: do tej pory wpłacono 113.864,82 zł i 235 Euro, wykorzystano 100.099,84 zł. Pozostało 13.764,98 zł oraz 235 Euro. 

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie. 
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.

 


Prezentacja Kościoła


Ekumeniczny Chór Kameralny


Diakonia


Dokumenty


Czytelnia


Teologia


Katalog książek


Biblioteka Synodu

Ks. Michał Jabłoński jest proboszczem parafii od roku 2008. Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i wydziału teologii ewangelickiej New College Uniwersytetu w Edynburgu. Ordynowany na pastora KER 25 maja 1995 r. Przed objęciem parafii warszawskiej służył w parafiach w Pstrążnej i Strzelinie.
tel.: 605 680 557,
e-mail: michal.jablonski@reformowani.org.pl
Pracą parafii kieruje Kolegium Kościelne wraz z proboszczem (pastorem) wchodzącym w jego skład.

Kompleks budynków Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie znajduje się przy al. Solidarności, na odcinku między pl. Bankowym, a ul. Jana Pawła II.

Kościół mieści się przy al. Solidarności 74.
Dom zborowy im. Jana Łaskiego przy al. Solidarności 76a

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie
00-145 Warszawa, al. Solidarności 76a
tel.: 22 636 99 45
Nr konta: 26 1240 6322 1111 0000 4606 8033
Kancelaria jest czynna:
12.00-20.00 - poniedziałek, środa; 12.00-16.00 - piątek
niedziela -  po nabożeństwie
Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 10:30 oraz w święta. Nabożeństwa wieczorne odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 19:00. Wszystkie nabożeństwa odbywają się w kościele przy al. Solidarności 74.

Krzyż łaciński

Jesteśmy chrześcijanami

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym,
naszym Panem i Zbawicielem.

Pomnik Reformacji w Genewie

Jesteśmy protestantami

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy
z Bożej łaski przez wiarę.

Krzyż Hugenocki

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Wierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie
według Słowa Bożego.